ActualitateEducație

Cât durează anul școlar viitor

Anul școlar 2022-2023 va fi la fel de scurt ca cel care s-a încheiat. El va avea o durată de 36 de săptămâni.Excepție vor face clasele a XII-a și a VIII-a. Astfel, pentru   clasele a XII-a zi, a XIII-a  seral și frecvență redusă, anul școlar va avea o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se  va încheia la data de  2 iunie 2023. În ceea ce privește   clasa a VIII-a, anul școlar va avea o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se va încheia la data de 9 iunie 2023.

Cel mai mult vor sta la școală elevii claselor din   învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la lit. a), pentru clasele din învățământul postliceal, cu excepția calificărilor din domeniul sănătate și asistență pedagogică, și pentru clasele din învățământul profesional,  pentru care anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de   23 iunie 2023;

Clasele din  învățământul postliceal, având calificări din domeniul sănătate și asistență pedagogică, cor avea o durată a cursurilor stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.

 

Articole similare