Administrație

Casa Albă va intra în reabilitare

Clădirea care găzduiește în prezent Instituția Prefectului – Casa Albă de la Buzău -, va intra în reabilitare în curând, printr-un proiect cu finanțare europeană nerambursabilă în valoare de 2.200.440 de euro (10.832.105,98 lei), parte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Proiectul este denumit „Reabilitare Palat Administrativ (Corp C1 și Corp C2), sediul Instituției Prefectului-Județul Buzău” și a fost conceput pe coordonatele Componentei 5 – Valul Renovării – din PNRR.

Imobilul a fost construit între 1968-1970, pe baza normativelor în vigoare la acea vreme, iar până în prezent nu a beneficiat de o renovare atât de amplă. Sunt propuse pentru reabilitare și modernizare Corpurile C1 și C2, în suprafață totală de 5.001 mp, care găzduiesc, pe lângă Instituția Prefectului, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Direcția Județeană pentru Cultură, Serviciul Teritorial al Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale a Administrației Naționale a Rezervelor de Stat – Buzău, Consiliul Național al Audiovizualului, Asociația Comunelor – filiala Buzău și Biroul Teritorial al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

După încărcarea cu succes a cererii de finanțare și a documentelor solicitate prin Ghidul specific corespunzător apelului de proiecte menționat, urmează etapa de verificare a cererii de finanțare, cu termen estimat de finalizare pe data de 31 iulie, în urma căreia beneficiarul va fi notificat cu privire la aprobarea proiectului.

Ce îmbunătățiri se vor face

În urma implementării investițiilor ce vor fi prevăzute în contractul de finanțare, sediul Instituției Prefectului va trece de la clasa energetică C la clasa energetică A. Prin investițiile propuse se vor realiza estimativ lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu, prin utilizarea surselor regenerabile de energie, precum și a unor sisteme eficiente de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior.

De asemenea, va fi eficientizat sistemul de iluminat prin automatizarea lui și refacerea întregii izolații (termice și hidrofuge), vor fi montate unele sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare a consumurilor energetice și se va asigura reducerea riscului la incendiu.

În final, scopul tuturor acestor investiții este acela de a reduce costurile pentru plata consumului de energie electrică și termică, de a scădea consumul anual de energie finală din surse neregenerabile, precum și a consumului anual de energie primară pentru încălzire și pentru răcire. Totodată, se urmărește și eliminarea pericolului de incendiu întreținut de starea proastă a instalațiilor electrice existente, implementarea unor sisteme moderne, care utilizează surse regenerabile de energie și reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie.

Finanțarea acordată proiectului este nerambursabilă în procent de sută la sută. Implementarea investițiilor finanțate prin PNRR este estimată la 24 de luni, fără depășirea datei de 30.06.2026. Dacă acest proiect va avea finalitate, suma atrasă reprezintă echivalentul bugetului de cheltuieli materiale al Instituției Prefectului-Județul Buzău aferent unei perioade de 20 de ani.

Articole similare