Educație

Care sunt școlile din municipiul Buzău cu cei mai mulți „bursieri de merit”

Peste 21.000 de copii din județul Buzău vor beneficia de burse școlare plătite din fonduri de la bugetul de stat, fie că au rezultate foarte bune la învățătură, fie că provin din familii cu o situație materială precară. Dintre aceștia, 10.571 sunt elevi de la unitățile de învățământ din municipiul Buzău, fie ele colegii, licee sau școli gimnaziale.

Cele mai multe burse vor fi acordate la Colegiul Națio­nal ,,B.P.Hasdeu”, unde 1.285 de elevi vor primi bursă de merit, în timp ce restul până la 1.307 vor primi bursă de studiu sau  de ajutor social. Și la Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” vor fi acordate în total 1.179 de burse, dintre care 1.113 sunt de merit, iar la Colegiul Național Pedagogic ,,Spiru Haret” vor primi burse 1.160 elevi, 1.110 dintre acestea fiind de me­rit. Dintre școlile gimnaziale, Școala nr. 11 are cei mai mulți bursieri, 877, dintre care 747 elevi vor primi burse de merit, urmată de Școala nr. 7, unde vor fi acordate 542 de burse, 450 fiind de merit. La Școala nr. 15, 450 de elevi vor primi bursă de merit, în timp ce restul până la 525 sunt burse de studiu ori de ajutor social.

În total, 10.571 de elevi de la școlile gimnaziale, liceele și colegiile din municipiul Buzău vor primi burse, cele mai multe fiind de merit, 7.769, în timp ce 1.340 sunt de studiu, iar restul de ajutor social. În schimb, nicio bursă de performanță nu va fi acordată în municipiul Buzău.

Cuantumul fiecărei burse, indiferent de categorie, va fi de 100 lei/lună/elev, potrivit unui proiect de hotărâre ce urmează să fie supus votului în ședința de astăzi a Consi­liului Local al municipiului Buzău. Ulterior, sumele vor fi direcționate către conturile beneficia­rilor.

Care sunt criteriile de acordare a burselor

Peste 2,5 milioane de euro au fost alocați în acest sens județului Buzău de la bugetul de stat, iar banii au fost direcționați de Admi­nistrația Finanțelor Publice către primării, în baza repartizării transmisă de Inspectoratul Școlar Jude­țean pentru fiecare unitate administrativ teritorială. În plus, pentru municipiile Buzău și Rm. Sărat repartizarea fondurilor necesare a fost transmisă pentru  fiecare unitate școlară.

Pentru a se încadra la o bursă de merit, un copil trebuie să aibă cel puțin media 8.50 și 10 la purtare pe primul semestru.

Pentru bursele școlare de performanță, un elev trebuie să fi obținut locuri fruntașe la etapele naționale ale unor concursuri organizate de Ministerul Educației sau să se fi calificat în loturile de pregătire organizate de MEC pentru competițiile internaționale, dar și să aibă 10 la purtare.

Bursele de studiu se acordă în limita bugetului aprobat, la cerere, elevilor care au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare la sfârșitul semestrului I, anul școlar 2020-2021, și au un venit lunar mediu net pe membru de familie, pe ultimele trei luni anterioare (decembrie 2020, ianuarie, februarie 2021) depunerii dosarului, de cel mult egal cu salariul minim net pe eco­nomie – 693 lei.

Bursele școlare de ajutor social se acordă în limita bugetului aprobat, la cerere,  elevilor care se încadrează in una din următoarele categorii:

  • orfani sau bolnavi de TBC și care se află în evidența dispensarelor școlare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestați cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care suferă de poliartrită juvenilă, spon­dilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică și cu orice alte boli cronice pe care consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar le pot lua în considerare; acor­darea burselor sociale/pentru motive medicale se face doar pe baza certificatului elibe­rat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei.
  • elevi din mediul rural  care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu;
  • elevi proveniți din fami­lii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: nu ­rea­lizează un venit net mediu lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare depunerii dosarului, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie (693 lei); nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 mp în zonele colinare și de șes și de 40.000 mp în zonele montane.

Un comentariu

  1. Note puse aiurea, nimeni nu învață, dar mediile sunt tot mai mari. Profesorii nu își fac treaba, dar pun note mari ca să fie toată lumea mulțumită!

Articole similare