miercuri, 15 iulie 2020

Cadastru gratuit cu fonduri europene în alte 6 comune buzoiene

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a inițiat o procedură de licitație deschisă pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistema­tică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 246 de unități administrativ-teritoriale (UAT), din 30 de județe. În județul Buzău, șase comune vor beneficia de finanțare, în această etapă, pentru lucrările de cadastru general, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR).

Este vorba despre Boldu, Smeeni, Stâlpu, Țintești, Ulmeni și Valea Râmnicului. Cea mai mare suprafață ce ur­mează să fie cadastrată cu fonduri europene se află în comuna Boldu – peste 4.000 de hectare.

ANCPI, instituție aflată în subordinea Ministerului Lu­crărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), a publicat vineri, 19 iunie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), anunțul cu numărul CN1021959 – Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor Etapa 3 – 246 UAT.

Finanțarea acestor servicii este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional – Proiectul major privind „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”.

Procedura de achiziție publică se desfășoară pe loturi, fiecare comună reprezentând un lot. Suprafața totală estimată a comunelor aferente celor 246 de loturi este de 1.832.739 de hectare.

Procedura va fi finalizată cu încheierea de contracte multianuale/lot, pentru o perioadă de 24 de luni. Valoarea totală estimată este de 354.461.591,01 de lei (fără TVA).

Anunțul a fost publicat și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), cu nr. 2020/S 118-286720, astfel încât la această procedură pot depune oferte operatori economici din țară sau din străinătate care îndeplinesc cerințele solicitate de ANCPI. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 27 iulie 2020.

Proiectul „Creșterea gra­dului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” completează obiectivul Programului național de cadastru și carte funciară 2015 – 2023 (PNCCF) prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 UAT situate în zone rurale ale României. Valoa­rea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 de euro re­prezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 de euro – cofinanțare de la bugetul de stat.

Selectarea UAT din zonele rurale a fost făcută după următoarele criterii de prioritizare:

  • localități care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României;
  • localități care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe;

• localități în care sunt identificate zone cu vulnerabilități sociale particulare privind accesul informal la proprietate.

loading...
error: Content is protected !!