luni, 21 septembrie 2020

Cadastrare cu fonduri europene în alte 8 comune buzoiene

Încă 8 comune din judeţul Buzău vor beneficia în următoarea perioadă de înregistrare sistematică a imobilelor cu fonduri europene. Este vorba despre Cochir­leanca, Grebănu, Merei, Poşta Câlnău, Săhăteni, Vadu Paşii, Zărneşti şi Ziduri.

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a iniţiat o nouă procedură de licitaţie deschisă pentru achiziţio­narea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor din 261 de unităţi administrativ-te­ritoriale (UAT), din 35 de judeţe. Lucrările de cadastru general sunt finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 (POR).

ANCPI a publicat, marţi, anunţul în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP). Finanţarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional – Proiectul major privind „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”.

Procedura de achiziţie publică se desfăşoară pe loturi, fiecare comună repre­zentând un lot. Suprafaţa totală estimată a comunelor aferente celor 261 de loturi este de 1.587.138 de hectare.

Procedura va fi finalizată cu încheierea de contracte multianuale/lot, pentru o perioadă de 24 de luni. Valoarea totală estimată este de 299.713.704 de lei (fără TVA).

Anunţul a fost publicat şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), astfel încât, la această procedură pot depune oferte operatori economici din ţară sau din străinătate, care îndeplinesc cerinţele solicitate de ANCPI. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 15 septembrie 2020.

Proiectul „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România” completează obiectivul Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015 – 2023 (PNCCF) prin ­realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 de UAT situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este de 312.891. 155 de euro, din care 265.957.482 de euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi 46.933 .673 de euro – cofinanţare de la bugetul de stat.

La selectarea UAT din zonele rurale au fost prioritare localităţi care fac obiectul dezvoltării proiec­telor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României şi localităţi care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe, precum şi localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informal la proprietate.

În luna iunie, ANCPI a mai lansat o procedură de licitaţie pentru înregistrarea sistematică a imobilelor din 246 de UAT-uri, finanţarea fiind asigurată tot din fonduri europene, prin POR.

loading...
error: Content is protected !!