Economic

Buzăul, printre județele cu cele mai multe incidente de securitate provocate de întreruperea energiei electrice

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), instituția care protejează interesele utilizatorilor de comunicații din România, a analizat particularitățile incidentelor cauzate de întreruperile furnizării energiei electrice, mai ales că în ultimii ani a crescut totalul incidentelor raportate către Autoritate. Această analiză a avut drept scop evaluarea impactului incidentelor electrice ce pot afecta reziliența comunicațiilor electronice mobile și identificarea unor măsuri specifice care pot fi luate în acord cu alte entități implicate.

Aproape 90 la sută dintre incidentele cauzate de lipsa de alimentare cu energie electrică au afectat furnizarea serviciilor la puncte mobile. Județele care au înregistrat cele mai multe probleme sunt Buzău, Gorj, Teleorman, Constanța, Timiș, Olt și Dolj.

„La nivel extins, fără limitare la incidentele electrice cu impact semnificativ, se constată existența unui număr mult mai mare de incidente, potrivit datelor rezultate din răspunsurile operatorilor mobili la un chestionar transmis de ANCOM. Astfel, aceștia au înregistrat un număr total de peste 100.000 de evenimente de acest tip în decursul ultimelor 12 luni calendaristice, cu consecin-țe semnificative în funcționarea echipamentelor de comunicații și a sistemelor-suport ale acestora”, se arată în comunicatul celor de la ANCOM.

În ciuda eforturilor continue de dezvoltare a rețelelor de distribuție, indicii tehnici relevanți de continuitate în furnizarea energiei electrice din România se situează încă sub valorile înregistrate la nivel european, potrivit datelor publicate de ANRE pentru anul 2019. „Lipsa comunicațiilor mobile într-o anumită zonă, împreună cu întreruperea temporară a furnizării energiei electrice, este de natură să afecteze buna funcționare a unei game largi de activități în domenii precum comerț, industrie, educație, sănă­tate, ordine publică și chiar securitate națională”, se precizează în comunicat.

Măsurile prevăzute de operatorii mobili pentru prevenirea și tratarea efectelor incidentelor electrice acoperă o gamă largă de soluții, de la generatoare fixe și mobile, până la sisteme UPS (adoptă topologie online cu dublă conversie pentru a oferi cea mai bună calitate a energiei, indiferent de condițiile de alimentare cu energie) sau baterii de acumulatori. „O tendință de evoluție se constată și în ceea ce privește utilizarea, deocamdată sporadică, a energiilor alternative. Revizuirea necesarului energetic în toate situațiile în care acesta poate fi afectat de modificările de topologie sau de configurație din rețele este de asemenea în atenția operatorilor, precum și optimizarea logisticii de intervenție în caz de întrerupere a energiei electrice și utilizarea procedurilor specifice de lucru pentru scurtarea timpilor de repunere în serviciu a echipamentelor”, se mai precizează în comunicat.

Conform ANCOM, o posibilă măsură pentru îmbunătățirea indicilor de reziliență a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice ar putea fi realizarea de audituri în ceea ce privește continuitatea în alimentarea cu energie electrică a elementelor de rețea.

Articole similare