joi, 22 octombrie 2020

Burse de studiu în valoare de 400 de lei lunar, pentru 25 elevi buzoieni, oferite de Centrul Cultural Filantropic „Cuvioasa Parascheva”

După aproape 17 ani de activitate, în care sute de tineri și bătrâni din Buzău, și nu numai, au beneficiat de diverse proiecte culturale și acțiuni filantropice, oferite de Biserica „Cuvioasa Parascheva” alături de parteneri din municipiul și din străinătate, Centrul Cultural Filantropic „Cuvioasa Parascheva” își reînnoiește oferta de programe, dezvoltând și continuând totodată și activitățile tradiționale destinate elevilor.

Astfel, începând cu 15 septembrie 2020, Centrul Cultural Filantropic „Cuvioasa Parascheva” va demara un nou program de susținere al celor mai meri­tuoși elevi ai județului, pe care asociația creștin-ortodoxă îi susține financiar și spiritual, începând din anii de liceu și continuând chiar la universitate.

„Acest apel a fost lansat inițial în luna martie 2020, dar, din cauza situației create de starea de urgență și cea de alertă, ­calen­darul programului pentru acest an s-a decalat. Cei care și-au depus deja dosarul anul acesta nu vor mai trebui să reînnoiască cererea, așteptând și alte candidaturi până la data de 16 octombrie 2020”, transmit reprezentanții asociației buzoiene.

Ce condiții trebuie să îndeplinească elevii bursieri

Potrivit aceleiași surse, Centrul Cultural Filantropic „Cuvioasa Parascheva” va acorda burse de studiu în valoare de 400 de lei lunar, pentru 25 elevi care vor fi fost selectați după următoarele criterii:

  • Media generală la studii în semestrul I și în anul precendent (începând cu clasa a VIII-a) să fie peste 9,00, iar media la purtare, 10 (copii foi matricole);
  • Un dosar cu rezultatele unei anchete sociale, conform Legii 416/2001, efectuată de autoritățile locale pentru verificarea veridicitățiideclarațiilor de venit și a celor referitoare la bunurile familiei sau, în cazul imposibilității realizării anchetei sociale, documente doveditoare care să ateste posibilitățile financiare limitate ale familiei;
  • Un CV și un eseu de mi­ni­m 250 de cuvinte în care elevul să-și exprime viziunea asupra viitorului său academic și profesional, iar acolo unde este cazul, indicii asupra mediului social defavorizat din care provine;
  • Copii ale C.I. și diplomelor pentru performanțe (olimpiade, concursuri, proiecte) și distincțiile obținute în ultimii doi ani;
  • În cazul beneficiarilor programului de anul trecut, se va completa portofoliul cu dovezi ale performațelor scolare și ale activitaților de dezvoltare personală, din perioada 01.03.2019 – prezent;
  • Patru recomandări: a dirigintelui, a profesorului de Religie și a doi dintre profesorii de la clasă, care predau una dintre următoarele discipline: Limba română / Matematică / Informatică / Istorie / Limbi moderne / Disciplină de specialitate;
  • Declarația pe proprie răspundere pentru autenticitatea documentelor depuse;
  • Cerere tip, ce implică și manifestarea interesului pentru programele și proiectele de ­vo­luntariat ale Centrului Cultural-Filantropic „Cuvioasa Parascheva” Buzău.

Documentele vor fi așezate în ordine într-un dosar din plastic și depuse la secretariatul Seminarul Teologic Ortodox ”Chesarie Episcopul”, Aleea Episcopiei, nr. 1, Buzău (Luni-Vineri 9.00-15.00, telefon 0238 710 065), începând cu data de 02.10.2020 până pe 16.10.2020.

Rezultatele vor fi publicate pe pagina web

„Candidaturile vor fi juri­zate de către profesori din principalele licee din Buzău, de reprezentanți ai sponsorilor și de membri ai comunității locale, pentru asigurarea transparenței și a obiectivității. În cazul beneficiarilor programului nostru de anul trecut, menționăm că juriul va analiza și impactul bursei de studiu primită în anii anteriori, așa cum reiese din feedbackul personal transmis Centrului nostru, până la sfârșitul lunii august 2020. Rezultatele vor fi publicate pe pagina web a Centrului nostru: http://ccfcuvioasaparascheva.ro. Pentru detalii, consilierii educativi ai liceelor se pot adresa Pr. prof. Cristian Dima, la adresa de e-mail: [email protected]”, se mai arată în comunicatul asociației.

Printre realizările Centrului Cultural-Filantropic „Cuvioasa Parascheva” amintim programele de pregătire suplimentară gratuită pentru ­examenele de final ce ciclu – teste naționale și bacalaureat –, ateliere de exegeză biblică, de limbile engleză și franceză, programul de educație religioasă în colaborare cu Comunitatea din Taizé, Franța, parteneriatul de acțiune comunitară la Complexul de servicii comunitare nr.2 dinBuzău, asistență juridică și asi­gu­rarea de mese calde zilnice, oferite bătrânilor din parohia cu același nume, atragerea de fonduri pentru construirea unei noi grădinițe în municipiul Buzău, toate oferite gratuit beneficiarilor.

loading...
error: Content is protected !!