Economic

Au început plățile pentru sectorul creșterii de animale

Câte cereri au fost depuse la Buzău

S-a dat startul plăților pentru sectorul zootehnic! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) efectuează, înce­pând de joi, 8 iulie, plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor, pentru care se virează 1.434.014,41 lei.

APIA a anunțat joi, prin intermediul unui comunicat de presă, că prin intermediul  centrelor ju­dețene efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna aprilie 2021, pentru un număr de 27 de solici­tanți.

Suma autorizată la plată este acordată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului A­griculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), pentru solicitanți care au accesat această formă de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.1179/2014 pri­vind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, cu modificările și completările ulterioare.

Reamintim că pentru anul acesta, asociațiile din sectorul zootehnic au fost informate că bugetul alocat pentru lucrările de ameliorare au fost reduse și că se vor deconta numai în procent de 42 la sută.

Ministerul Agriculturii a anunțat că a fost aprobată o Hotărâre prin care se stabilește data până la care se aplică prevede­rile HG nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor până la data de 31 decembrie 2021. Schema de ajutor de stat are ca principal obiectiv acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii și menținerii registrului genealogic, precum și costurile aferente testelor pentru determinarea cali­tății genetice. Ajutoarele sunt furnizate sub formă de servicii subvențio­nate întreprinderilor indivi­duale și familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice care dețin certificat de producător/ atestat de producător, după caz, dar și persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în domeniul creșterii animalelor.

,,Ajutorul de stat pentru anul 2021 are o valoa­re totală maximă în sumă de 40.000 de lei   care se încadrează în plafonul aprobat pentru perioada 2015-2022 de 759.250 lei. Fondurile se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2021”, se precizează într-un comunicat MADR. Vestea bună este că, deși Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunțase inițial că ajutorul se acordă până la 30 iunie, acesta a fost prelungit cu încă șase luni, până la 31 decembrie 2021.

Menționăm că la Buzău, pentru plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna aprilie 2021, nu a fost depusă nicio cerere, conform Centrului Județean APIA.

Articole similare