Educație

Au fost afișate rezultatele finale la Evaluarea Națională 2021

Rezultatele finale la examenul de Evaluare Națională 2021, după contestații, au fost publicate în această dimineață, pe site-ul evaluare.edu.ro, dar și la avizierele școlilor centre de examen.

Vezi AICI rezultatele finale pentru județul Buzău

Calendar admitere la liceu pentru anul școlar 2021-2022


16 – 22 iulie 2021
: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic.

Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!

Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere
NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc să participe la prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022, completează opțiunile în perioada 20 – 22 iulie 2021.

16 – 22 iulie 2021: Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere 16 – 22 iulie 2021 Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată.

22 iulie 2021: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată. Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București.

22 iulie 2021: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată.

23 iulie 2021: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională.

23 iulie 2021: Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată.

24 iulie 2021: Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021–2022.

24 iulie 2021: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere. Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul București.

29 iulie 2021: Afișarea situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților rromi, precum și a celor destinate candidaților cu cerințe educaționale speciale, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă.

În a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020 – 2021, candidații rromi și candidații cu cerințe educaționale speciale își păstrează prioritatea pe locurile destinate fiecărei categorii, care au rămas libere după soluționarea situațiilor speciale.

Etapa specială a examenului de Evaluare Națională

Luni au început și înscrierile la etapa specială a examenului de Evaluare Națională 2021 încep luni. Această sesiune este dedicată absolvenților clasei a VIII-a care, din motive medicale, nu au putut participa la prima sesiune a examenului. Prima probă scrisă de la etapa specială va avea loc în 5 iulie.

Etapa specială a examenului de Evaluare Națională 2021 se adresează absolvenţilor învățământului gimnazial care, în contextul pandemiei, nu au putut participa la prima etapă deoarece au fost în izolare/carantină sau, din alte motive justificate, prezintă un certificat medical. Primele rezultate, înaintea contestațiilor, vor fi afișate în 9 iulie.

Calendar etapa specială a examenului de Evaluare Naţională 2021

  • 28 iunie – 2 iulie: Înscrierea la examenul de Evaluarea Naţională 2021, etapa specială
  • 5 iulie: Limba şi literatura română – probă scrisă
  • 6 iulie: Matematica – probă scrisă
  • 7 iulie: Limba şi literatura maternă – probă scrisă
  • 9 iulie (până la ora 12.00): Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor
  • 9 iulie (ora 14:00 – ora 20.00): Depunerea contestaţiilor
  • 10 – 11 iulie: Soluţionarea contestaţiilor
  • 12 iulie: Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor (după ora 12.00)

 

Articole similare