Economic

APIA primește Cereri de plată pentru cantitățile de motorină aferente trimestului I al anului 2021

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează, prin intermediul unui comunicat de presă, că primește Cereri de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitățile de motorină achiziționate și utilizate în agricultură, aferente perioadei 1 ianuarie-31 martie 2021 (trimestrul I al anului 2021), în conformitate cu HG nr. 1174/2014 și OMADR 1727/2015 cu modificările și completările ulterioare.

Termenul de depunere a cererilor se prelungește până pe data de 4 mai  inclusiv, având în vedere faptul că ziua de 30 aprilie, ultima zi de depunere a cererilor, este zi nelucrătoare. „În cazul în care data limită de depunere a unei cereri de ajutor, a unei cereri de sprijin, a unei cereri de plată sau a altor declarații sau a oricăror documente justificative sau contracte sau data limită pentru modificări aduse cererii unice sau cererii de plată este o zi de sărbătoare legală, o sâmbătă sau o duminică, termenul limită se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează”, se precizează în comunicatul APIA.

La fel ca celelalte cereri, și acestea se transmit prin mijloace electronice la Centrele Județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al Municipiului București, de către administratorul legal sau împuternicitul acestuia.

În cazul sectorului vegetal, cererile trebuie să fie însoțite de mai multe documente, printre care se numără situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care se solicită, copie a facturilor sau bonurilor fiscale de cumpă-rare a motorinei, docmente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz și documente justificative dacă au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.

Fermierii care depun cereri pentru sectorul zootehnic trebuie să aibă, pe lângă cerere, și documente care dovedesc situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, copie a facturilor sau bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților, situația privind calculul efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar și vizată de medicul împuternicit, copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente și documente justificative dacă au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.

Pentru fermierii care depun cereri în cazul sectorului de îmbunătățiri funciare se depun cererile însoțite de acte care să dovedească situația centralizatoare a cantităților de apă pentru irigații, de copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar. Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul sprijinului, însușite prin semnătură și vor purta sintagma „conform cu originalul”.

„Pentru anul 2021, diferența dintre nivelul de 1.674,55 lei/1.000 litri al accizei prevăzut la nr. crt.12 din Anexa nr. 1 de la titlul VIII <Accize și alte taxe speciale> din Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, actualizat conform art. 342 alin. (1) din același act normativ și rata accizei reduse prevăzută la alin. (21), care este în cuantum unitar de 1,572 lei/litru se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare”, se mai precizează în comunicatul APIA.

Reamintim buzoienilor că APIA a început să efectueze și plățile aferente ajutorului de stat la motorină pentru trimestrele III și IV ale anului trecut. Suma totală este de 303.088.906 lei. Pentru trimestrul III se vor aloca 197.992.715 lei, pentru un număr de 17.249 beneficiari, iar pentru trimestrul IV 105.096.191 lei, pentru un număr de 13.644 beneficiari.

 

Articole similare

error: Continut protejat!!