Economic

Vești pentru cultivatorii de usturoi

Fermierii vor primi o primă tranșă din ajutorul anual pentru cultura de usturoi, banii urmând să le fie de ajutor pe perioada de vegetație a culturii.

„Grantul financiar reprezintă suma care se acordă producătorilor agricoli care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, în vederea compensării parțiale a pierderilor la cultura de usturoi înființată în toamna anului 2023 – primăvara anului 2024”, se arată în proiectul Ministerului Agriculturii.

Beneficiarii prezentei scheme trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate cumulative:

  • să solicite ajutorul de stat prevăzut de prezenta ordonanță de urgență;
  • să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu usturoi, în anul 2024, la data depunerii cererii;
  • să înființeze culturi de usturoi, pe o suprafață de minimum 0,3 ha în toamna anului 2023 – primăvara anului 2024;
  • să nu se afle în dificultate, respectiv în lichidare sau în faliment, la data depunerii cererii de acordare a ajutorului de stat, conform evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, sau, în cazul persoanei fizice, să nu fi fost emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului până la data depunerii cererii de acordare a ajutorului de stat;
  • să mențină cultura de usturoi înființată.

Cultivatorii de usturoi trebuie să depună la direcțiile agricole județene o cerere-tip împreună cu următoarele documente:

  • copie de pe buletinul de identitate – BI/cartea de identitate – CI al/a beneficiarului sau împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant legal, după caz
  • copia documentului pentru coordonate bancare;
  • copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2024;
  • copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
  • adeverinţă, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2024, care atestă suprafaţa de teren cultivată cu usturoi utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.

Cererile și documentele se depun/transmit până la data de 19 aprilie 2024, inclusiv.

Buzăul, județul cu cea mai mare suprafață cultivată cu usturoi

Buzău este județul unde se cultivă cea mai mare suprafață cu usturoi din România. Aproximativ 200 de fermieri buzoieni s-au înscris în programul de susţinere a producţiei de usturoi, cu peste 500 de hectare cultivate, plasând judeţul pe locul I naţional în anul 2023.

Conform specialiştilor din agricultură, cultura de usturoi în judeţul Buzău este una de tradiţie, iar cercetările din ultimii ani au dus la descoperirea de noi soiuri sau resuscitarea unora mai vechi. Soiul „Benone” ocupă suprafața cea mai mare în Buzău. De la an la an, atât numărul fermierilor care investesc în această producție, cât și suprafața cultivată a crescut. Fermierii buzoieni mai cultivă și soiurile „Râmniceanu” și „Diamant”.

În anul 2023, România a avut o producție record de usturoi. Vremea, care pe de o parte a afectat culturile, a fost prielnică pentru usturoi, susțin specialiștii. La piață, soiurile românești sunt printre cele mai căutate. Oamenii le preferă, pentru gust și aromă. Și nu țin seama de prețul mai mare decât cel al usturoiului de import.

Articole similare