Educație

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași permite candidaților să se înscrie la trei facultăți cu o singură taxă

Potrivit procedurii de admitere pentru anul universitar 2022-2023, ce a fost avizată de Senatul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), candidații pot plăti o singură taxă de înscriere și pot aplica  la oricâte specializări doresc, fie buget sau taxă, din cadrul a trei facultăți ale unității de învățământ.

„Candidatul are posibilitatea să se înscrie, cu o singură taxă şi un singur dosar, la mai multe facultăţi ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în ordinea preferinţelor, urmând ca, în funcţie de opțiune și de media de admitere, să fie declarat admis la una dintre acestea”, se anunță pe pagina instituției ieșene de învățământ.

În contextul pandemiei de COVID-19, înscrierea va fi organizată online, iar anul acesta se reiau probele scrise la Facultatea de Automatică și Calculatoare și Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”. Descrierea acestor probe se găsește pe pagina web a fiecărei facultăți. La celelalte facultăți, admiterea se face pe baza mediei de bacalaureat sau în combinație cu media de la o disciplină a aceluiași examen, cum ar fi matematica la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

„Experiența anilor trecuți ne-a arătat că marea majoritate a candidaților la studiile de licență optează, în mod real, pentru două, maximum trei facultăți cu profil înrudit. Însă se simțeau obligați să completeze mai multe sau toate opțiunile, ceea ce complica foarte mult activitatea colegilor din comisiile de admitere. De aceea, pentru a accelera procesul de finalizare a listelor cu candidații declarați în mod ferm admiși și pentru a diminua din nehotărârea unor candidați, am păstrat principiul de bază, însă am introdus două paliere în completarea fișei de admitere: candidatul poate opta, cu o singură taxă, pentru domeniile de la oricare trei facultăți, în orice ordine a domeniilor dorește, intercalate sau nu, iar pentru opțiunile care vizează restul facultăților va plăti o taxa suplimentară”, a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIASI.

Articole similare