vineri, 03 iulie 2020

Un dosar celebru bate pasul pe loc și la instanța de apel

Dosarul “Orizont”, în care fostul primar al Buzăului a scăpat de răspunderea penală după ce procesul a fost întârziat nejustificat la Tribunalul Dâmbovița, merge din amânare în amânare și la Curtea de Apel Ploiești. Apelurile au ajuns la instanța prahoveană în luna mai, iar la primul termen s-a dat o amânare de trei luni pentru ca inculpații să-și angajeze avocați. Săptămâna trecută însă, procesul a fost iar amânat pentru ca apărătorii să ia act de motivele de apel. 10 octombrie este data la care ar trebui să înceapă judecarea în apel a cauzei.

Amintim că un an, o lună și zece zile i-a trebuit judecătorului dosarului ,,Orizont” să motiveze sentința surprinzătoare pronunțată, pe 7 martie 2018, în cazul celebrului schimb de terenuri folosite de Stațiunea Expe­rimentală la intrarea în Buzău dinspre Rm. Sărat, potrivit căreia fostul primar al Buzăului Constantin Boș­codeală a scăpat de răspunderea penală. Motivarea a fost înregistrată la Tribunalul Dâmbovița în data de 17 aprilie 2019, iar din momentul comunicării către părți procesul poate continua.

Întârzierea a fost însă suspectă, mai ales că, pe ultima sută de metri a procesului, judecătorul cauzei a admis că faptele de care a fost acuzat atât fostul primar al Buzăului, Constantin Boșcodeală, cât și ceilalți doi inculpați, s-au prescris. Potrivit Codului de procedură penală, redactarea unei hotărâri în materie penală trebuie făcută în 30 de zile și trebuie să fie conformă cu minuta, însă a devenit o obișnuință ca motivarea hotărârilor să întârzie peste termenul legal, iar magistrații nu pot fi trași la răspundere decât de Inspecția Judiciară și asta la sesizarea uneia dintre părțile din proces.

Reamintim că pe 7 martie 2018, la Tribunalul Dâmbovița a fost pronunțată o primă soluție în celebrul dosar al schimbului de terenuri ale Experimentalei, tergiversat patru ani la instanța din Târgoviște din cauza unor expertize al căror rezultat nu a fost pe placul inculpaților care au încercat, prin toate metodele avocățești, să tragă de timp astfel încât, la un moment dat, să fie invocată prescripția faptelor. Ceea ce s-a și întâmplat, de altfel, dat fiind că faptele s-au petrecut în anul 2001.

Constantin Boș­codeală, care mai are o condamnare cu suspendare, a scăpat astfel de închisoare. În sarcina sa și a celorlalți doi inculpați a fost pusă însă obligația de plată a prejudi­ciului care se ridică la aproape 6 milioane de lei.

 

Ce spune instanța

 „Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice din infracțiunea prev. de art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal în infracțiunea prev. de art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 5 alin. 1 Cod penal, formulată de inculpații Boș­codeală Constantin Octavian, Stana Viorica și Nicolae Trandafir. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală și art. 18 Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpaților Boș­codeală Constantin Octavian, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu (…) Stana Viorica, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu (…) și Nicolae Trandafir, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu (…) constatând intervenită prescripția răspunderii penale (…)

Admite în parte acțiunea civilă formulată de către Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, cu sediul în Buzău, str. Mesteacănului, nr. 23, județul Buzău și, în consecință obligă, în solidar, pe inculpații Boșcodeală Constantin Octavian, Stana Viorica și Nicolae Trandafir, la plata către aceasta a sumei de 5.352.864 lei, cu dobânda legală la data plății, reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a terenului în suprafață de 33 ha., situat pe raza municipiului Buzău, care a făcut obiectul procesului-verbal nr. 15625/ 19.11.2001 emis de O.C.A.O.T.A. Buzău (…) Admite în parte acțiunea civilă formulată de către Agenția Domeniilor Statului (…) și, în consecință, obligă, în solidar, pe inculpații Boșcodeală Constantin Octavian, Stana Viorica și Nicolae Trandafir, la plata către aceasta a sumei de 531.062 lei, la care va fi adăugată dobânda legală pe timp de un an, calculată la nivelul anului 2001, reprezentând diferența dintre contravaloarea terenului în suprafață de 33 ha care a făcut obiectul procesului-verbal nr. 15625/19.11.2001 emis de O.C.A.O.T.A. Buzău și contravaloarea, la nivelul anului 2001, a terenului situat pe raza municipiului Bu­zău, în tarlalele 24 și 25, identificat în procesul-verbal nr. 16303/29.11.2001 emis de O.C.A.O.T.A. Buzău, în baza Ordinului Prefectului nr. 146/24.07.2001. Menține mă­sura sechestrului asi­gu­rător dispusă asupra bu­nurilor mobile și imobile, proprietatea inculpaților Boș­codeală Constantin Octavian, Stana Viorica și Nicolae Trandafir, instituită prin ordonanța nr. 68/P/ 2009 din 4.04.2014 a Direcției Na­ționale Anticorupție – Serviciul Terito­rial Ploiești. Dispune anularea procesului-verbal nr. 15625 /19.11.2001, emis de O.C.A.O.T.A Buzău“, este soluția pe scurt a instanței.

Prin atragerea răspunderii pentru crearea unui prejudiciu SCDL și Agenției Domeniilor Statului este recunoscută vinovăția celor trei inculpați, însă este greu de crezut că sumele stabilite ca prejudiciu vor fi recuperate vreodată, dat fiind că fostul primar al Buzăului Constantin Boșcodeală are sechestru pe averea cunoscută în dosarul Gloria, în care a fost condamnat definitiv, iar Fiscul deja i-a scos la vânzare mai multe proprietăți, vizate fiind și bunuri pe care fostul primar le deține împreună cu soția sa, în timp ce proprietățile celorlalți doi inculpați pot acoperi doar o mică parte din prejudiciu.

loading...
error: Content is protected !!