Economic

Trenuri „de mers cadențat” în jurul Buzăului

Autoritatea pentru Reforma Feroviară (ARF) are în plan organizarea unei proceduri de achiziție publică a serviciului, care are ca obiect „Îmbunătăţirea mersului de tren prin introducerea trenurilor de mers cadenţat în jurul oraşelor mari din România”. În acest sens, ARF a publicat, pe 4 aprilie, în Servicul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) un anunţ de consultare a pieţei, care are ca obiect obţinerea unei valori estimative pentru achiziţia acestui serviciu.

„Mersul cadenţat” reprezintă un sistem în care trenurile circulă la intervale orare egale și precise, pentru aceleași categorii de tren, aceleași rute și aceleași stații, ca să ofere pasagerilor un grad de mobilitate mai mare şi un program previzibil al orelor de plecare/sosire. Sistemul presupune, însă, o infrastructură feroviară dezvoltată și fiabilă, ca și garnituri de tren performante, suplimentarea personalului și recalificarea profesională a salariaților din sectorul de exploatare vagoane.

Obiectivul este introducerea trenurilor de mers cadenţat în jurul oraşelor mari din România (21 oraşe, poli de dezvoltare şi poli de creştere), printre care și Buzăul, potrivit anunțului de pe SEAP. Concret, este vorba despre orașele Bucureşti, Cluj Napoca, Timişoara, Iaşi, Constanţa, Craiova, Braşov, Galaţi, Ploieşti, Oradea, Brăila, Arad, Piteşti, Sibiu, Bacău, Târgu Mureş, Baia Mare, Buzău, Botoşani, Satu Mare şi Râmnicu Vâlcea.

De asemenea, se urmăreşte asigurarea legăturilor feroviare între oraşele mari şi reşedinţele de judeţ apropiate (12 conexiuni), astfel: Călăraşi – Slobozia; Ploieşti – Bucureşti – Giurgiu; Timişoara – Arad; Deva – Alba Iulia – Sibiu; Satu Mare – Baia Mare; Botoşani – Suceava; Cluj Napoca – Târgu Mureş; Brăila – Galaţi; Iaşi – Vaslui; Craiova – Slatina; Bacău – Piatra Neamţ şi Braşov – Sfântul Gheorghe.

Mersul cadențat trebuie să reflecte cererea de mobilitate a populației din fiecare pol de creștere analizat, la o cadență adecvată, pe o perioadă de cel puțin 10 ani. „Rutele de circulaţie, care vor constitui obligaţiile de serviciu public de transport feroviar public de călători, vor fi stabilite de către ARF pe baza analizei cererii de mobilitate la nivel global şi pe baza estimărilor cererii de mobilitate pentru fiecare an în parte”, se precizează într-un comunicat de presă al ARF.

Implementarea proiectului se prevede a fi realizată în 12 luni, iar sursa de finanţare este bugetul de stat şi Programul Operaţional Transporturi (POT). „Autoritatea pentru Reformă Feroviară are calitatea de beneficiar direct în cadrul POT, în condiţiile prevăzute în Ghidul solicitantului, pentru fondurile alocate sectorului de transport feroviar. Finanţarea proiectului va fi asigurată din POT, iar cofinanţarea va fi asigurată de la bugetul de stat”, se mai precizează în anunţ. Data limită pentru transmiterea de propuneri ale operatorilor economici interesaţi în cadrul procesului de consultare este 27 aprilie 2022, iar termenul limită până la care se desfăşoară procesul de consultare este 4 mai 2022.

 Autoritatea pentru Reformă Feroviară a fost înfiinţată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor. Printre activitățile desfășurate de ARF amintim: stabilirea şi urmărirea procesului de implementare a măsurilor necesare pentru eficientizarea reţelei de transport feroviar public de călători pe o reţea feroviară, astfel cum acestea vor rezulta din strategia de eficientizare în domeniul reţelei feroviare, care va fi elaborată în acest sens; încheierea și gestionarea contractelor de servicii publice cu operatorii de transport feroviar public de călători; elaborarea şi implementarea de programe necesare pentru eficientizarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice prestate pentru transportul public pe calea ferată, inclusiv programe de eficientizare şi restructurare destinate administratorului de infrastructură feroviară; promovarea de reglementări în domeniul subvenţionării serviciilor publice de transport feroviar de călători şi alocarea acestor subvenţii către operatorii acestor servicii pentru a asigura o administrare eficientă a resurselor financiare alocate sectorului de transport feroviar.

Articole similare