Actualitate

Suma decontată de Agenția Națională de Cadastru pentru lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor inițiate de primării a fost majorată

Veste bună pentru autoritățile locale buzoiene care ar putea duce la deblocarea procedurilor de cadastrare gratuită, îngreunată de refuzul topografilor de a participa la licitații din cauza sumelor mici decontate de stat.

Agenția Națională de Ca­dastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a anunțat miercuri că va cofinanța, din ve­nituri proprii, lucrările de întocmire a planurilor parcelare, în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF), susținut de Guvernul Ro­mâniei. Totodată, suma decontată de ANCPI pentru lu­cră­rile de înregistrare sistematică a imobilelor inițiate de unitățile administrativ-teritoriale (UAT) a fost majorată.

Măsurile, care au drept scop accelerarea PNCCF, sunt  prevăzute în proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, care a fost adoptat de Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională.

Potrivit proiectului de act normativ, ANCPI, instituție aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), va cofinanța lucră­rile de înregistrare sistematică, precum și „lucră­rile de întocmire a planurilor parcelare, ce vor fi coordonate de către comisiile locale de restituire a proprietăților funciare în vederea înscrierii din oficiu a titlurilor de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietăților funciare (…), inițiate ca urmare a contractării acestora de către unitățile administrativ-teritoriale”. ANCPI va face plățile după finalizarea lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare la nivel de tarla.

Totodată, legea, care a fost transmisă spre promulgare președintelui României, pre­vede că, pentru plata serviciilor de înregistrare sistematică la nivel de UAT, va fi stabilit un preț unitar pe hectar. De asemenea, în cazul imobilelor cu proprietari neiden­tificați, ANCPI va achita 10% din prețul unitar pe hectar.

O altă modificare se referă la majorarea sumei decontate de ANCPI în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor inițiate de unitățile administrativ-teritoriale (UAT). Astfel, prețul va crește de la 60 de lei la maximum 84 de lei + TVA/carte funciară, la care se adaugă coeficienții aferenți categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcție de relief și, după caz, coeficienții aferenți categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcție de gradul de acoperire. În plus, „imobilelor situate în zonele de aplicare a Decretului – lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, li se aplică suplimentar și un coeficient de 1,4”, se mai arată în actul normativ.

Obiectivul principal al PNCCF este înregistrarea gra­tuită a tuturor imobilelor (te­renuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI, peste patru mili­arde de lei, dar și din fonduri externe obținute prin Programul Ope­rațional Regional 2014-2020, în cuantum de peste 300 de milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect, o altă sursă de finan­țare poate fi bugetul local al primăriilor.

 

Articole similare