Actualitate

Sprijin pentru profesorii debutanți care doresc să predea în școli defavorizate

Începând cu data de 24 septembrie, Ministerul Educației în colaborare cu Teach for Romania lansează un program pilot de mentorat adresat cadrelor didactice debutante din sistemul de învățământ public care predau în școli cu grad ridicat de defavorizare, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

 Scopul programului de „Suport și formare pentru profesori începători” (NEST) constă în implementarea unui sistem de formare de mentori, respectiv evaluarea efectelor acestui tip de formare asupra mentorilor și profesorilor debutanți care lucrează în școli defavorizate din România.

În acest sens, Ministerul Educației și Teach for Romania demarează procesul de înscriere în programul-pilot de mentorat adresat cadrelor didactice debutante care profesează în școli publice vulnerabile din România. Atât cadrele didactice debutante, cât și cadrele didactice cu experiență și rezultate, care își doresc să se alăture în calitate de membri, sunt invitate să își depună candidaturile în perioada 24 septembrie – 11 octombrie 2021.

Ce beneficii oferă programul

Pe parcursul programului, cadrele didactice debutante vor beneficia de mentorat adaptiv pentru:

 • dezvoltarea competențelor de predare la clasă
 • facilitarea lucrului cu elevi din medii defavorizate și obținerea de rezultate școlare mai bune cu aceștia
 • dezvoltarea abilității de a creaun mediu sigur și încurajator la clasă
 • creșterea satisfacției și a gradului de retenție în profesie.

Criterii de eligibilitate pentru profesorii debutanți

Acest program se adresează cadrelor didactice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 • au cel mult 2 ani de experiență în predare în sistemul public
 • predau în anul școlar 2021 – 2022 în ciclul primar sau gimnazial într-o școală cu grad ridicat de vulnerabilitate din județele Bacău, Botoșani, Brăila, Călărași, Galați, Ialomița, Iași, Neamț, Suceava, Teleorman, Tulcea și Vaslui
 • participă pe bază de voluntariat și au o motivație autentică de a face parte din proiect.

Etape în procesul de înscriere și selecție pentru profesorii debutanți

În program se pot înscrie maximum 120 de participanți în anul școlar 2021 – 2022, organizați ulterior în 40 de grupe. Participarea la program este gratuită prin completarea unui formular online, disponibil şi la https://teachforromania.org/nest/. Toți candidații vor primi un răspuns, indiferent de natura acestuia, până în data de 15octombrie 2021.

Criterii de ligibilitate pentru profesori-mentori

Profesorii cu experiență și rezultate sunt invitați să se înscrie în program pentru a participa ca profesori-mentori. Criteriile de eligibilitate sunt următoarele:

 • sunt în prezent cadre didactice în învățământul preuniversitar și dețin gradul didactic I;
 • au urmat cel puțin un program de formare continuă în ultimii 5 ani, acreditat de Ministerul Educației;
 • au obţinut calificativul Foarte binela evaluările anuale din ultimii 5 ani şcolari încheiaţi;
 • au cel puțin 5 ani de experiență didactică (predare efectivă la catedră);
 • sunt dispuși să lucreze cu profesori debutanţidin şcoli defavorizate timp de 2 ani;
 • provin din județeleBacău, Botoșani, Brăila, Călărași, Galați, Ialomița, Iași, Neamț, Suceava, Teleorman, Tulcea și Vaslui.

Constituie un avantaj calitatea de membru în corpul profesorilor-mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic învederea ocupării unei funcţii didactice, selectaţi în baza prevederilor ordinului de ministru nr. 5.485/2011.

Ce beneficii oferă programul de formare profesorilor-mentori

 • Profesorii-mentoriimplicațiîn program vorprimi o certificarerecunoscută de MinisterulEducației.
 • Pe parcursul programului de formare profesorii-mentori vor beneficia de:
 • model de sprijin pentru activitatea cu profesorii debutanți;
 • materiale de instruire disponibile online și offline;
 • sistem de management al învățării online (SMIO);
 • sprijin din partea experților din proiect în facilitarea accesului la programul de formare și lucrul cu profesorii debutanți.

Pentru a face parte din program, cadreledidacticeinteresate de poziția de profesor-mentor vorparcurgeun proces de selecție care presupunedouă faze:

 • completareaunuiformular online până la data de 11octombrie 2021, disponibilşila https://teachforromania.org/nest/.
 • persoanele eligibile după completarea formularului online vor susține un interviu, în care vor fi evaluate motivația de a participa în program și o serie de competențe legate de calitatea de mentor.

Interviurile se vor desfășura în perioada 12  – 29octombrie 2021. Toți candidații vor primi un răspuns, indiferent de natura acestuia, până în data de 5 noiembrie 2021.

Pentru a putea face parte din program, profesorii- mentori trebuie să urmeze un stagiu obligatoriu de formare (60 de ore), în format hibrid (online și prezență fizică), structurat în 3 reprize a câte 20 de ore, axate pe mentoratul adaptiv. Fiecare repriză va conține ore de formare online şi ore de orientare cu prezență fizică, ore de observare la clasă (cu și fără sprijin direct în predare), reflecție pedagogică, aplicarea conceptelor în activitatea de mentorat cu profesorii debutanți, observare și sprijin din partea echipei de proiect.

Formularinscriereprofesori-mentori

Formularinscriereprofesoridebuanți

 Cine este Teach for Romania

Teach for Romania (www.teachforromania.org) este o organizație non-guvernamentală, care de 7 ani recrutează și pregătește cadre didactice, profesori și învățători,din școli publice din România situate în comunități din zone dezavantajate. În anul școlar 2020-2021, Teach for Romania a adus peste 160 de profesori şi învățători în şcoli dezavantajate, care oferă o educație relevantă, de calitate, pentru aproximativ 15.000 de elevi din peste 20 de județe ale țării.

 https://teachforromania.org

Facebook: Teach for Romania

Instagram: @teachforromania

 

Articole similare

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker