Sănătate

Spitalul Orășenesc Nehoiu caută medici

Spitalul Orășenesc Nehoiu este în căutare de patru medici și un fizician medical, iar pentru aceasta organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale. Unitatea medicală are nevoie de medici confirmați în specializările Medicină Internă, Obstetrică-Ginecologie, Anestezie Terapie Intensivă și Pneumologie.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar, care va conține următoarele documente:

 1. formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la Anexa nr. 2 a O.M.S nr.166/2023;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4.  copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă, efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului, dovada /înscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la 455 alin (1) lit (e) sau (f) la art.541 alin (1) lit.(d) sau  (e ) respectiv  la art.628 alin (1) lit ( d) sau( e) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, ori de la art.39 alin.(1) lit (c);
 5.  copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6.  acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut in Anexa nr.3 la ordin (proba D);
 7. certificat de cazier
 8. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 9. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare,
 10. curriculum vitae, model comun european.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 martie 2023, ora 15.00: perioada/termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 22 martie 2023, ora 09.00: proba scrisă;
 • 27 martie 2023, ora 09.00: proba clinică/practică.

Pentru postul de fizician medical, concursul se va organiza astfel:

 • 14 martie 2023, ora 15.00: perioada/termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 21 martie 2023, ora 09.00: proba scrisă/practică;
 • 24 martie 2023, ora 09.00: proba interviu.

Personale interesate pot găsi mai multe detalii la Spitalul Orășenesc Nehoiu, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 17, județul Buzău, telefon: 0238/554.994, 0238/554.995, fax: 0238/554.632, e-mail: [email protected] sau AICI.

Articole similare

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker