Sănătate

Spitalul Județean scoate la concurs cinci posturi noi pentru medici

Nevoia de medici este din ce în ce mai mare în Spitalul Județean de Urgență Buzău, motiv pentru care sunt scoase la concurs din ce în ce mai multe posturi. După ce la jumătatea lunii martie au fost scoase la concurs 31 de posturi, pentru care și-au manifestat interesul doar cinci medici, acum SJU vine cu alte cinci posturi pentru care urmează să fie organizate concursuri.

Este vorba despre un post de medic specialist pediatru, un specialist ORL, un medic specialist în boli infecțioase, unul specializat în obstretică-ginecologie și un alt specialist în anatomie patologică pentru Serviciul Județean de Medicină Legală.

Candidații își pot depune dosarele la sediul unității în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anunțului, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile lucrătoare de la publicarea în săptămânalul „Viața Medicală”, nr.15, din data de 16 aprilie. Dosarul candidaților trebuie să conțină cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist și adeverința de confirmare în gradul profesional, copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viză pe anul în curs, dovada sau înscrisul din care să rezulte ca nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute în legea privind reforma în domeniul sănătății, cazier judiciar, certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic, copie a actului de identitate în termen de valabilitate și chitanța de plată a taxei de concurs. Taxa de concurs este 150 de lei și se achită la casieria spitalului.

Concurenții trebuie să știe că, pentru tinerii specialiști, unitatea susține costurile aferente contractelor de locațiune – locuință de serviciu și utilități – în limita unui plafon lunar de 1.000 de lei. Cei care vor să obțină relații suplimentare, le pot afla de la Serviciul Resurse Umane, la numărul de telefon 0238. 720.689.

Reamintim că, la jumă-tatea lunii trecute, Spitalul Județean de Urgență  a mai scos la concurs 31 de posturi pentru medici la mai multe secții din cadrul unității, unele fiind republicate din sesiunea anterioară, când unitatea medicală a fost nevoită să sisteze procedurile de organizare a concursurilor de angajare din cauza pandemiei. Pentru aceste posturi, șase medici și-au manifestat interesul, doar cinci fiind acceptați pentru susținerea concursurilor, după ce dosarul unui candidat a fost depus incomplet, fiind astfel respins.

În această lună, unitatea medicală a anunțat organizarea de concursuri pentru trei secții. Astfel, luna mai va debuta cu organizarea concursului pentru postul de medic specialist în Chirurgie generală, ce se va desfășura pe 7 mai 2021, la ora 10.00, la Spitalul Județean Buzău. Ulterior,pentru ocuparea postului de medic rezident în ultimul an la Secția Urologie, concursul se va organiza pe 11 mai, ora 9.00, la sediul Spitalului Clinic Jude­țean de Urgență Brașov, Str. Calea București, nr. 25-27, la Secția Clinică Urologie. Pe 17 mai se va susține concursul pentru medic specialist în gastroenterologie, la Secția Medicină Internă, la ora 9.00, la Spitalul Județean de Urgență Buzău.

 

Articole similare