Administrație

Şedinţă extraordinară pentru Bugetul judeţului

Consilierii judeţeni sunt convocaţi în şedinţă extraordinară la sfârşitul acestei săptămâni, vineri, 8 februarie, pentru adoptarea bugetului judeţului Buzău pentru anul în curs. Conform proiectului de hotărâre, înaintat de preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Petre Emanoil Neagu, bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2024 este alcătuit din secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare. Bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2024 se stabileşte la venituri în sumă de 513.800.000 lei, iar la cheltuieli în sumă de 569.483.000 lei, cu un deficit de 55.683.000 lei.

Bugetul Secţiunii de funcţionare se stabileşte la venituri în sumă de 286.814.000 lei, iar la cheltuieli în sumă de 286.814.000 lei, iar Bugetul Secţiunii de dezvoltare se stabileşte la venituri în sumă de 226.986.000 lei, pentru ca la Cheltuieli să fie preconizată suma de 282.669.000 lei. Astfel, rezultă un deficit al secţiunii de dezvoltare în sumă de 55.683.000 lei, care se va acoperi din excedentul anilor precedenţi. Fondul de rezervă bugetară pe anul 2024, la dispoziţia preşedintelui, este stabilit în sumă de 500.000 lei.

Cheltuielile de asistenţă socială ce se finanţează din Secţiunea de funcţionare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2024 se stabilesc în sumă de 119.524.000 lei din care: 90.450.000 lei cheltuieli de personal, 21.524.000 lei bunuri şi servicii, 6.150.000 lei ajutoare sociale în numerar, 5.950.000 lei reprezintă sumele aferente drepturilor persoanelor cu handicap asigurate prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, 200.000 lei reprezintă asistență socială la dispoziția Consiliului Județean şi 1.400.000 lei alte cheltuieli (800.000 lei pentru asociaţii şi fundaţii – programe nerambursabile în domeniul asistenței sociale, 600.000 lei reprezintă sume aferente Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Buzău pentru plata persoanelor cu handicap neîncadrate).

Cheltuielile pentru cultură, recreere şi religie ce se finanţează din Secţiunea de funcţionare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2024 se stabilesc în sumă de 51.225.000 lei.

Cheltuielile pentru sănătate ce se finanţează din Secţiunea de funcţionare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2024 se stabilesc în sumă de 5.630.000 lei, fiind vorba despre sume şi cheltuieli care nu privesc investiţiile în infrastructura medicală şi de sănătate.

Cheltuielile pentru învăţământ ce se finanţează din Secţiunea de funcţionare a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2024 se stabilesc în sumă de 18.333.000 lei, din care: 54.000 lei cheltuieli de personal, 4.209.000 lei bunuri şi servicii, 14.070.000 lei asistenţă socială, la ultima categorie fiind vorba despre copii cu cerinţe educaţionale speciale.˝

Articole similare