vineri, 03 iulie 2020

Sebastian Radu: „Ordinul Asistenţilor Medicali a transformat cotizaţia în impozit”

Deputatul social-demo­crat buzoian Sebastian Radu, membru al Comisiei pentru sănătate şi familie din camera inferioară a Parlamentului, ia poziţie în scandalul cuantumului cotizaţiilor pe care sunt obligaţi să le plătească membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMMR), achitarea acestei obligaţii constituind o condiţie obligatorie pentru ca un asistent medical să îşi poată ­exer­cita profesia. În conformitate cu o hotărâre a Consiliului Naţional a acestei organizaţii de breaslă, din decembrie 2019, membrilor Ordinului le este impusă o cotizaţie de 1% din valoarea salariului de bază. Astfel, Sebastian Radu s-a adresat Ministrului Sănă­tăţii, preşe­dintelui Ordinului şi membrilor Consiliului Naţional al acestuia, dat fiind că „din analiza legislaţiei pe care a efectuat-o, deputatul social-democrat consideră că în mod eronat şi nelegal membrilor Ordinului le este impusă cotizaţia respectivă”, după cum se arată într-un comunicat de presă al parlamentarului buzoian.

„Cotizaţia este definită ca o sumă fixă plătită de membrii unei organizaţii. Impozitul are la bază veniturile sau averea persoanelor fizice sau juridice. Vedem că, practic, OAMGMMR solicită membrilor săi un impozit, prerogativă exclusivă a sta­tului. În acelaşi timp, dacă luăm în considerare că ­va­loarea salariului de bază diferă, fiind vorba despre diferite tipuri de meserii, practicate în diferite condiţii, suma pe care o plătesc membrii este diferită. Conform Constituţiei, cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără ­pri­vilegii şi fără discriminări. Conform OUG 144/2008, Ordinul are responsabilităţi ­de­legate de autoritatea de stat, deci el reprezintă o autoritate. Unde mai este, în acest caz, egalitatea între cetăţeni, între membrii pentru care se prestează aceleaşi servicii, cărora li se acordă drepturile egale şi li se impun obligaţii egale? Cotizaţia şi cuantumul acesteia trebuie reconside­rate şi stabilite pe criterii corecte. De aceea, m-am adresat ministrului şi forurilor de conducere ale Ordinului şi sper că vor rezolva cât mai curând această situaţie care discriminează zecile de mii de membrii ai OAMGMMR”, spune Sebastian Radu.

O altă anomalie semnalată ministrului Sănătăţii de către deputatul Sebastian Radu este cel al existenţei unor proiecte de acte normative ale Ministerului, afişate în proces de transparenţă, unde, ca persoană de contact şi persoană respon­sabilă de elaborarea proiectului este chiar preşedinte al Ordinului Asistenţilor ­Me­dicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Mircea Timofte.

„Doresc să aflu în ce ca­litate elaborează proiecte de acte normative, primeşte sugestii, propuneri şi observaţii la acestea domnul Mircea Timofte în cadrul Ministerului Sănătăţii. Avem, de exemplu, proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ­Mi­nistrului Sănătăţii nr. 942/21.08.2017 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii me­dicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali. În cazul acestui proiect, Anexa 2 prevede avizarea de către OAMGMMR. În acelaşi timp, fişa de avizare internă a proiectului de Ordin este asumată de Mircea Timofte, asistent-şef, persoană responsabilă de elaborarea proiectului. Deţine­rea unei funcţii în cadrul ministerului şi pe cea de preşedinte al Ordinului în acelaşi timp mi se pare un conflict de interese care trebuie lămurit. Preşedintele OAMGMMR trebuie să apere în primul rând interesele membrilor săi. Să se asigure că aceştia beneficiază de un tratament egal şi că li se impun obligaţii egale”, mai afirmă deputatul social-democrat buzoian Sebastian Radu, membru al Comisiei pentru sănătate şi familie din camera inferioară a Parlamentului.

loading...
error: Content is protected !!