300 de buzoieni  au fost notificați de Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) că trebuie să returneze trei salarii primite în perioada 2017-2018, plus dobânzile aferente.

Dintre aceștia, 60-70, foști angajați ai unei firme din Poșta Câlnău,  au venit luni, 13 ianuarie, să protesteze la sediul AJOFM de pe str. Păcii, după ce au primit acasă scrisori prin care li se aducea la cunoștință că trebuie să returneze banii pentru cele trei salarii din perioada menționată.

Reprezentanții AJOFM susțin că cei 300 de buzoieni sunt prinși la mijloc ca urmare a unei interpretări legislative.

„Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin Ordinul Președintelui ANOFM nr. 609/02.09.2019, precum și Curtea de Conturi a României, prin Decizia nr. 12/V06.08.2019, a dispus tuturor agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă implementarea unei măsuri privind stabilirea întinderii prejudiciului și recuperarea acestuia reprezentând plăți efectuate din Fondul de garantare pentru creanțele salariale cu titlu de drepturi salariale restante datorate de către unii angajatori aflați în stare de insolvență, ­afe­rente unor perioade care exced cadrul legal, res­pectiv perioadele de trei luni imediat anterioare deschiderii procedurii de insolvență – trei luni imediat ulterioare deschiderii procedurii de insolvență, care precedă sau succedă datei procedurii de insolvență, astfel cum s-a stabilit prin Decizia nr, 16/2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție. De asemenea, Agenția Națio­nală pentru Ocuparea Forței de Muncă prin Ordinul Președintelui ANOFM nr. 609/02.09.2019, a dispus extinderea verificărilor la toate agențiile județene pentru plățile efectuate din Fondul de garantare a creanțelor salariale în cadrul termenului legal de prescripție, în vederea identificării situațiilor similare și luarea mă­surilor legale de stabilire a întinderii prejudiciului și recuperarea acestuia.

Față de cele de mai de sus, AJOFM Buzău a procedat până la data de 31.12.2019 la implementarea măsurilor dispuse, în sensul că a emis un număr de peste 300 de decizii de imputare pe numele persoanelor bene­ficiare ale legislației privind Fondul de garantare a creanțelor salariale, persoane care au încasat diverse sume în ultimii trei ani anteriori Ordinului Preșe­dintelui ANOFM”, informează conducerea AJOFM Buzău.

Potrivit aceleiași surse, instituția de ocupare buzoiană,  până la apariția Deciziei nr. 16/2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, din  luna aprilie 2018 a efectuat plățile din Fondul de garantare a creanțelor salariale, conform legislației în vigoare la data acordării, iar după apariția în Monitorul Oficial a Deciziei 16/2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, AJOFM a efectuat plățile conform celor stabilite de Instanța Supremă.

„Sumele în litigiu în prezent au fost stabilite de Curtea de Conturi a României cu ocazia ­veri­ficărilor la sediul ANOFM, având la bază Decizia nr. 16/2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, inclusiv retroactiv, pentru perioada anterioară deciziei instanței supreme”, mai informează AJOFM Buzău.

Singura soluție pentru debitori este acțiunea în Instanță

Singura soluție pentru buzoienii notificați de AJOFM Buzău să restituie salariile ar fi să își ceară drepturile în justiție. Unii chiar au și făcut-o deja.

„La ora actuală, o serie de persoane debitori au contestat în contencios administrativ deciziile emise de AJOFM Buzău, prin inițierea plângerilor prealabile conform legislației specifice, plângeri la care AJOFM a răspuns în termenul legal.

O parte a salariaților cu domiciliul în județul Covasna, deja au inițiat cererile de chemare în judecată, Tribunalul Covasna admițând cererile de suspendare a executării actelor administrative emise de AJOFM Buzău, până la soluțio­narea cauzelor”, spune conducerea AJOFM Buzău.

La fel vor proceda  probabil și debitorii care au mers luni la sediul AJOFM pentru a contesta decizia. „În ceea ce privește persoanele ­de­bitori cu domiciliul în județul Buzău, cu referire expresă la persoanele care s-au prezentat la punctul de lucru al AJOFM Buzău din strada Păcii nr. 29 din data de 13.01.2020, acestea au inițiat plângerile prealabile conform legii contenciosului administrativ, fiind asistați, conform celor afirmate de debitorii respectivi de o persoană cu studii juridice, fără a avea cunoștință despre faptul că această persoană a efectuat demersurile pentru a iniția acțiunea în instanță”, mai spun reprezentanții AJOFM Buzău.

Cel puțin, luni, ­de­bitorii și-au exprimat în scris intenția de a intra în procedura de mediere reglementată de Codul de procedură fiscală, procedură organizată în temeiul legal de funcțio­narii ­pu­blici ai instituției, conform procedurii fiscale. Bineînțeles că au fost luate în calcul toate variantele inclusiv atacul în instanță al deciziei luate de AJOFM Buzău. „Au fost lămurite o serie de aspecte juridice cu privire la căile de atac legale împotriva actelor administrative emise de AJOFM Buzău, inclusiv asupra posibilității debitorilor de a solicita instanțelor judecătorești suspendarea actelor administrative emise de AJOFM Buzău”, au clarificat reprezentanții AJOFM situația în care se află debitorii și deciziile pe care aceștia le-ar putea lua în urma discuțiilor pe care le-au avut luni.

Reprezentații AJOFM Buzău le-au sugerat oamenilor să-și angajeze un avocat și să-și caute dreptate în justiție. „După părerea mea, veți câștiga 100%”, le-a transmis Valeriu Dimciu celor veniți azi pe str. Păcii.

DISTRIBUIȚI
loading...