marți, 26 mai 2020

Prospecţiuni vă răspunde la întrebări

Deoarece localnicii din Brăila, Buzău şi Ialomiţa doresc să afle detalii despre lucrările de achiziţie a datelor geofizice derulate de echipa Prospecţiuni în zonă, repre­zen­tanţii companiei au tri­mis la redacţie o serie de răspunsuri pentru întrebările cel mai des întâlnite. Dacă doriţi să aflaţi şi alte informaţii ­des­pre proiect, puteţi contacta echipa Prospecţiuni la numerele de telefon 0731.320.900 sau 0732.669.382 sau la adresa de email [email protected]

  1. Care este motivul prezenţei dumneavoastră în aceasta zonă şi pentru cât timp?

Hunt Oil Company of Romania, a demarat în această toamnă un proiect de explorare a hidrocarburilor convenţionale (petrol şi gaze naturale) alături de Prospecţiuni S.A., furnizor de servicii de achiziţie a datelor geofizice cu 65 de ani de experienţă. Lucrările au început în luna octombrie şi vor dura aproximativ 6 luni. Activitatea din aceasta etapă a explorării poate fi explicată cel mai bine ca fiind o ,,ecografie a Pământului”, o imagine a structurii interioare a solului, fără a avea efecte negative asupra comunităţii. În plus, în timpul sau după finalizarea lucră­rilor, localnicii îşi pot desfăşura activităţile agricole fără nicio problemă şi cu o productivitate la fel de mare ca înainte.

  1. Aveţi toate aprobările necesare pentru a desfăşura aceste lucrări?

Desigur. Compania Prospecţiuni operează în conformitate cu cerinţele legale impuse de statul român şi a fost autorizată de ANRM (Autoritatea Naţională pentru Resurse Minerale) în vederea furnizării servicii­lor de achiziţie a datelor geofi­zice. S-au obţinut permisele şi aprobările de la Agenţia pentru Protecţia Mediului, de la autorităţi locale şi de la furnizori de utilităţi şi infrastructură şi toate autorităţile locale au fost notificate cu privire la lucrările derulate.

  1. Cum intraţi pe terenurile private?

Reprezentanţii Prospecţiuni accesează terenurile private în conformitate cu reglementările legale. După identificarea proprietăţilor care vor fi accesate în vederea desfăşurării măsurătorilor de suprafaţă, echipele Prospecţiuni vor identifica şi contacta toţi utilizatorii de terenuri. Cu toate acestea, întâmpinăm şi anumite greutăţi caracteristice acestei activităţi, care provin din dificultatea de identificare şi contactare a utilizatorilor de terenuri. Sunt şi cazuri în care nu există baze de date complete şi actualizate, nu există hărţi însoţitoare ale acestora etc. Interesul nostru este să avem o colaborare cât mai bună cu utilizatorii de terenuri şi ne străduim să evităm orice fel de situaţii neplăcute.

  1. Cât este de sigură activitatea de prospectare?

Conform standardelor Agenţiei pentru Protecţia Mediului, activitatea companiei Prospecţiuni are un impact nesemnificativ asupra mediului. Folosind cele mai si­gure tehnici de lucru şi echipamente de ultima ­ge­neraţie, compania Prospecţiuni explorează bogăţiile naturale ale ţării de peste 65 de ani.

Măsurătorile de supra­faţă reprezintă:

  • O „ecografie a Pământului”, nedestructivă;
  • O accesare temporară, lăsând terenurile în starea lor iniţială;
  • O activitate care nu afectează apa, aerul, fertilitatea solului sau locuinţele. Agenţia pentru Protecţia Mediului a încadrat activitatea noastră (achiziţia datelor geofizice) ca având un impact nesemnificativ asupra mediului.
  1. Ce daune produce activitatea de prospectare? Cum se compensează aceste daune?

Acest tip de activitate poate cauza doar eventuale daune agricole temporare, provocate de accesul echipamentului sau al angajaţilor companiei pe teren, pe suprafeţe restrânse. Indiferent de natura acestora, vor fi compensate în cel mai scurt timp. Suma compensată este înregistrată într-un proces verbal, în urma unui calcul care include suprafaţa, tipul de cultură, preţul şi producţia la hectar.

  1. Putem afla rezultatul acestui proiect de prospec­tare?

Explorarea presupune mai multe etape, dintre care achiziţia datelor geofizice (obiectul activităţii Prospecţiuni în judeţele Brăila, Buzău şi Ialomiţa) este doar primul pas. Activitatea de achiziţie a datelor geofizice nu presupune descoperirea de zăcăminte, ci realizarea unei ,,ecografii a Pământului”, prin intermediul căreia se identifică structura geologică a subsolului. Ulterior, datele brute culese de echipele noastre sunt trimise clientului, care urmează să le proceseze şi să le interpreteze.

Nu în ultimul rând, dorim să vă asigurăm că suntem permanent preocupaţi de buna informare şi comunicare cu localnicii din toate zonele în care lucrăm. De-a lungul timpului, echipele noastre revin în aceeaşi zonă pentru o aprofundare şi corelare a datelor geofizice obţinute anterior sau pentru aplicarea unor tehnologii mai avansate. Interacţiunea cu localnicii are ca rezultat stabilirea şi menţinerea relaţiilor pe termen lung, motiv pentru care depunem toate eforturile necesare pentru a consolida o astfel de relaţie de încredere cu toate comunităţile locale.

loading...
error: Content is protected !!