duminică, 28 februarie 2021

Proiect european pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie la vârsta majoratului

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a găsit o modalitate de a  veni în sprijinul tinerilor care, la împlinirea vârstei de 18 ani, părăsesc sistemul de ocrotire şi care riscă să fie marginalizaţi la intrarea lor în viaţa socială şi profesională. Este vorba despre un proiect prin care, în următorii doi ani, circa 100 de tineri vor primi nu doar consiliere, ci şi un sprijin în lipsa căruia ar avea toate şansele să fie expuşi marginalizării. În lipsa unui sprijin concret, aceşti tineri – fără familie care să îi ajute şi fără mijloace proprii de subzistenţă – pot întâmpina greutăţi la angajare, fiind expuşi şomajului, vagabondajului şi delicvenţei, dat fiind că nu au o locuinţă şi nici posibilităţi de închiriere sau de cumpărare şi, în consecinţă, cad adesea victime ale criminalităţii, consumului de droguri, sau exploatării sexuale.

Şi întrucât cea mai mare problemă pe care o întâmpină aceşti tineri este găsirea unei locuinţe care să le permită începutul unui trai independent, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău anunţă semnarea contractului de finanţare şi începerea implementării proiectului european „Anticameră pentru viaţă”, depus în cadrul apelului Programului Operaţional Capital Uman „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie specială. Valoarea totală a contractului de finanţare este de 2.919.674,05 lei, co-finanţarea beneficiarului fiind în valoare de 58,393.48 lei, 2% din valoarea totală, şi va fi suportată din bugetul Consiliului Judeţean Buzău.

„Obiectivul general al proiectului este întărirea capacităţii DGASPC Buzău de a furniza programe de servicii integrate de sprijin pentru susţinerea procesului de  tranziţie a copiilor/ tinerilor, de la sistemul instituţionalizat la servicii la nivelul comunităţii, prin Serviciul de integrare socio-profesională şi vocaţională”, transmit reprezentanţii instituţiei, dar proiectul are şi obiective specifice. Şi vorbim aici despre „furnizarea unui program de servicii integrate pentru 96 de copii şi tineri care urmează să părăsească sistemul instituţionalizat de protecţie specială şi/sau tineri care au părăsit sistemul instituţionalizat de protecţie începând cu anul 2016, în vederea dobândirii abilităţilor de viaţă independentă; furnizarea unui program integrat de sprijin prin facilitarea integrării pe piaţa muncii a copiilor şi tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituţionalizat de protecţie şi tinerilor care au părăsit sistemul instituţionalizat de protecţie în ultimii patru ani; sprijin acordat pentru susţinerea a 40 de tineri care au părăsit sau urmează să părăsească sistemul instituţionalizat, prin acordarea de servicii tip <prima cameră> (sprijin financiar pentru asigurarea unei locuinţe şi/sau a plăţii utilităţilor)”.

În funcţie de obiectivele menţionate, reprezentanţii DGASPC şi-au propus ca până la încheierea acestui proiect, în ianuarie 2023, să realizeze 11 ateliere de viaţă independentă şi servicii de consiliere pentru 96 copii şi tineri care urmează să părăsească sistemul instituţionalizat de protecţie specială şi tineri care au părăsit sistemul instituţionalizat de protecţie începând cu anul 2016, să desfăşoare activităţi de tip mentorat în cadrul cărora se acordă servicii de acompaniere, suport individualizat şi de grup în vederea facilitării integrării sociale pentru 20 copii şi tineri care urmează să părăsească sistemul instituţionalizat de protecţie specială şi tineri care au părăsit sistemul instituţionalizat de protecţie începând cu anul 2016 şi să elaboreze  un ghid de bune practici cu privire la acordarea de servicii integrate destinate tinerilor şi copiilor care au părăsit sau urmează să părăsească sistemul de protecţie al copilului cu scopul prevenirii marginalizării.

Reprezentanţii DGASPC Buzău intenţionează să vină în sprijinul tinerilor care încep acum o viaţă nouă în afara centrelor instituţiei, oferindu-le modele din rândul  foştilor copii instituţionalizaţi care urmează o formă de învăţă­mânt superior, sunt la masterat ori la  doctorat. Este vorba despre identificarea şi formarea a cinci speakeri motivaţionali din rândul tinerilor din grupul-ţintă. De asemenea, tot prin acest proiect, tinerii care au părăsit ori vor părăsi în următorii doi ani centrele instituţiei vor primi sprijin pentru accesarea de servicii medicale (stomatologice, oftalmologice, generale); aceste servicii vor putea fi suportate pentru un număr de 70 copii/tineri din grupul ţintă. Un alt ajutor va consta şi în oferirea de  servicii de formare profesională pentru un număr de 50 copii şi tineri care urmează să părăsească sistemul instituţionalizat de protecţie a copiilor şi/sau a tinerilor care au părăsit sistemul instituţionalizat de protecţie a copiilor în ultimii patru ani. Şi nu în ultimul rând,  40 de tineri cu vârsta de peste 18 ani din grupul-ţintă vor beneficia, cu sprijinul DGASPC Buzău, de servicii de locuire tip prima cameră.

loading...
error: Content is protected !!