Actualitate

Primăriile din județ fac angajări

Câteva primării din județ sunt în căutare de personal, posturi pentru care se cere îndeplinirea anumitor condiții, în funcție de gradul de responsabilitate al funcției. Primăria Comunei Pănătău, județul Buzău, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, la Compartiment Administrativ Gospodăresc, de muncitor necalificat și șofer.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de muncitor necalificat:

 • studii: generale sau școală profesională;
 • vechime în muncă: nu se solicită.

Pentru postul de șofer:

 • studii: medii, cu diplomă de bacalaureat sau școală profesională;
 • vechime în muncă nu se solicită;
 • permis de conducere categoriile B, C, D;
 • aviz psihologic și viza medicală la zi eliberate de un cabinet medical specializat în ceea ce privește examinarea conducătorilor auto (medicina muncii);
 • posedă cunoștințele temeinice de legislație rutieră.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 03 ianuarie 2023: termenul limită pentru depunerea dosarelor; 11 ianuarie 2023, ora 10.00: proba scrisă; 13 ianuarie 2023, ora 10.00: proba interviu.

Consiliul Local Gălbinași – Serviciul Salubrizare Gălbinași, județul Buzău, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de conducere, vacante, de șef serviciu, la structura Serviciul Salubrizare Gălbinași.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • Perfecționări (specializări): atestat manager transport de marfă;
 • Cunoștințe de operare pe calculator (necesitate și nivel): nivel mediu;
 • Abilități, calități și aptitudini necesare: capacitate de gestionare eficientă a resurselor alocate;
 • Vechime: nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 16-30 decembrie 2022, ora 14.00: perioada/termenul limită pentru depunerea dosarelor; 12 ianuarie 2023, ora 10.00: proba scrisă; 17 ianuarie 2023, ora 10.00: proba interviu.

Primăria orașului Pogoanele, județul Buzău, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de pompier.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • permis auto categoria B,C.;
 • studii medii sau școală profesională;
 • cursuri în domeniul PSI;
 • vechime – 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 30 decembrie 2022: termenul limită pentru depunerea dosarelor; 10 ianuarie 2023, ora 10.00: proba scrisă; 16 ianuarie 2023, ora 13.00: proba interviu.

Cerințe obligatorii pe care candidații trebuie să le îndeplinească

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Articole similare