luni, 03 august 2020

Premii de aproape 12.000 lei la ediția de anul acesta a Concursul Național de Creație Literară „Vasile Voiculescu” de la Buzău

Ajuns la cea de a 32-a ediție, Concursul Național de Creație Literară „Vasile Voiculescu” de la Buzău vine anul acesta cu câteva noutăți. În primul rând, concurenții vor avea parte de mai multe premii. De asemenea, pentru prima dată concursul va avea un coorganizator. Este vorba despre Uniunea Zia­riștilor Profesioniști din România.

Interesant de știut este că valoarea totală a premiilor va depăși anul acesta 11.000 lei.

„Față de ediția trecută, cea de anul acesta va avea trei premii în plus. Vom avea un premiu al Ziarului Lumina al Patriarhiei Române, care se va transforma din premiu special în premiu național pentru literatură cu

cara­cter religios. De asemenea, pentru prima dată în istoria concursului vom avea un coorganizator. Este vorba despre Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, care va acorda un premiu special pentru publicistică – reportaj, eseu, interviu. Cel de al treilea nou premiu va fi cel special pentru

categoria elevi de liceu, care va fi acordat de scriitorul și regizorul Nicolae Cabel. Acestor premii se adaugă celor obișnuite”, a declarat din partea organizatorilor, Ionel Stănuță.

Vă prezentăm regulamentul concursului de anul acesta.

Concursul Național de Creație Literară „Vasile Voiculescu”, ediția a XXXII-a, este organizat de Centrul Cultural „Alexan­dru Mar­ghiloman” Buzău, Direcția Județeană pentru Cultură, Primăria comunei Pârscov,

Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu”, în colaborare cu Muzeul Județean Buzău și Revista Detectiv Cultural București. Coorganizator: Uniunea Zia­riștilor Profesioniști din România.

Ca și în anii anteriori, ediția din acest an a concursului se desfășoară cu sprijinul Consiliului Județean și al Primăriei municipiului Buzău.

Prin concursul inițiat și prin manifestările care vor preceda festivitatea de premiere, organizatorii doresc să evidențieze personalitatea marelui scriitor originar din comuna Pârscov, județul Buzău, bogata și valo­roasa sa operă literară.

Concursul se va organiza pentru două categorii de creatori:

I – ELEVI

II – AUTORI DE VOLU­ME DE POEZIE, PROZĂ ȘI PUBLICISTICĂ, APĂ­RUTE ÎN PERIOADA 1 SEPTEMBRIE 2019 – 1 SEPTEMBRIE 2020.

 1. CONCURSUL PENTRU ELEVI

Se va desfășura pe bază de manuscrise. Vor fi avute în vedere lucrări/creații de poezie și proză scurtă ale următoarelor categorii de elevi:

1) clasele V – VIII – de la școlile gimnaziale din comuna Pârscov, județul Buzău;

2) clasele IX – XII – de la toate liceele din România.

Creațiile literare ale elevilor vor fi jurizate și premiate separat, pentru fiecare categorie de elevi în parte. Pentru a participa la concurs, tinerii creatori de literatură trebuie să trimită pe adresa menționată de organizatori: 10 (zece) creații în versuri sau 3 (trei) lucrări de proză scurtă multiplicate (fiecare titlu) în 4 (patru) exemplare.

Acestea nu vor fi semnate de autori, ci vor avea menționat pe ele un motto, care se va regăsi și pe plicul mic în care va fi introdusă o notă scurtă unde vor fi evidențiate datele personale ale concurentului: numele și prenumele, data nașterii, palmaresul literar, adresa și telefonul de contact, școala unde învață și clasa în care se află.

Lucrările, împreună cu plicul conținând datele autorului, vor fi introduse într-un plic mare, pe care se va menționa adresa des­tinatarului: CENTRUL CUL­­TU­RAL „ALEXANDRU MARGHI­LOMAN” BUZĂU, str. Plantelor, nr. 8 B – Pentru Concursul Național „Vasile Voiculescu” – categoria ELEVI.

PREMIILE

1) Premiul „ACASĂ LA VASILE VOICULESCU” pentru poezie– 500 lei – acordat de publicistul CRIS­TINEL POPA

 • Premiul „ACASĂ LA VASILE VOICULESCU” pentru proză – 500 lei – acordat de publicistul CRISTINEL POPA

2) Premiul „VASILE VOICULESCU” pentru poezie – 800 lei –acordat de Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”

 • Premiul „VASILE VOICU­LESCU” – pentru proză – 800 lei – Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”
 • PREMIUL SPECIAL – pentru poezie, în valoare de 600 lei, acordat de scriitorul și regizorul de film NICOLAE CABEL
 • Premiul Editurii ALPHA Buzău – tipărirea unui volum de proză sau poezie în 100 de exemplare (100 pagini) al unui autor din județul Buzău.
 1. CONCURSUL PEN­TRU VOLUME DE POE­ZIE, PROZĂ ȘI PUBLI­CISTICĂ

La această secțiune se pot înscrie cetățeni români care locuiesc în țară sau în afara acesteia – membri sau nemembri ai Uniunii Scriitorilor din România și ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști, care îndeplinesc cerințele prezentului Regulament.

Lucrările, publicate în limba română, vor fi trimise prin poștă, pe adresa menționată la concursul pentru elevi, cu mențiunea „Pentru Concursul Național de Creație Literară „Vasile Voiculescu” – volume. În colet, alături de lucrări se va introduce o notă cu datele autorului (palmaresul acestuia, domiciliul și telefonul la care poate fi contactat, data apariției volumului).

Fiecare autor va trimite organizatorilor 3 (trei) exemplare din volumul cu care dorește să participe la concurs. Nu se admit mai multe titluri, fiecare creator putând să înscrie în concurs o singură lucrare, indiferent de secțiune. În concurs nu sunt admise lucrări (volume) reeditate.

La concurs nu pot participa autori care au primit la edițiile anterioare ale manifestării marele premiu sau unul din premiile naționale. Lucrările trimise la concurs nu se returnează autorilor, după jurizare acestea fiind donate bibliotecilor publice din județ.

PREMIILE

MARELE PREMIU – 1.500 LEI, acordat de Consiliul Ju­dețean Buzău.

Patru premii naționale „Vasile Voiculescu” în valoare de câte 1.000 lei fiecare, acordate de:

 • Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” – secțiunea POEZIE
 • Biblioteca Județeană Buzău – secțiunea PROZĂ
 • Primăria comunei Pârscov – secțiunea PUBLICISTICĂ
 • Ziarul Lumina al Patriarhiei Române – secțiunea – LITE­RATURĂ CU CARACTER RELIGIOS

ALTE PREMII

 • PREMIUL SPECIAL pentru publicistică (reportaj, interviu, eseu) în valoare de 800 lei, acordat de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România.
 • PREMIUL SPECIAL pentru debut – poezie sau proză – 500 lei, acordat de Revista Detectiv Cultural – București.
 • PREMIUL SPECIAL – oferit de familia Băciucu, în memoria omului de cultură Lazăr Băciucu, celui mai tânăr autor din județul Buzău – 700 lei
 • PREMIUL SPECIAL – oferit de Asociația Culturală „Renașterea Buzoiană”, în valoare de 500 lei.

JURIUL CONCURSULUI

Juriul va fi alcătuit din cinci persoane – membri ai Uniunii Scriitorilor din România și din reprezentanți ai instituțiilor organizatoare. Deciziile juriului nu pot fi contestate.

La evaluarea volumelor juriul va avea în principal în vedere elemente privind: tematica și originalitatea creațiilor literare, acuratețea exprimării, decența limbajului și designul lucrărilor. Juriul poate decide să nu acorde unele premii sau să acorde, cu consultarea organizatorilor, premii speciale.

PREMIEREA LAUREAȚILOR

Se va face în prima jumătate a lunii octombrie 2020, în cadrul unei manifestări organizate la Casa memorială „Vasile Voiculescu” din comuna Pârscov. În situația în care, la data programată de organizatori pentru premiere, nu vor putea fi desfășurate astfel de manifestări, din cauza situației provocate de noul coronavirus, se va avea în vedere o manifestare cu un  număr redus de laureați, ceilalți urmând să primească premiile prin poștă.

PRIMIREA LUCRĂRILOR

 • Pentru concursul dedicat elevilor lucrările se pot trimite până la 20 septembrie 2020 (data poștei)
 • Pentru concursul pe bază de volume – 10 septembrie 2020 (data poștei)

Informații suplimentare se pot obține la următoarele telefoanele 0238.723.050 – Direcția pentru Cultură Buzău și 0238.721.509 – Biblioteca Ju­dețeană „Vasile Voiculescu” Buzău.

 

 

loading...
error: Content is protected !!