Educație

În premieră, acreditare Erasmus+ pentru Casa Corpului Didactic

Casa Corpului Didactic (CCD) Buzău a devenit, pentru prima dată, instituție acreditată Erasmus+. Această performanță îi permite să pună în practică un proiect ce vizează dezvoltarea competențelor cadrelor didactice și elevilor din județul Buzău în spiritul valorilor europene, a implicării comunitare și a dorinței de schimbare în bine prin educație. Este vorba despre un proiect în domeniul „Educație Școlară”, care a obținut 91 de puncte, fiind al doilea cel mai bun punctaj dintr-un total de 54 candidaturi care au fost aprobate la nivel național.

Proiectul se va desfășura pe perioada de acreditare 2024-2027, având drept actor principal CCD Buzău, ca lider de consorțiu, și patru unități de învățământ beneficare, implicate în  Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS). Proiectul propus de CCD Buzău oferă cadrelor didactice și elevilor din școlile membre ale consorțiului posibilitatea să facă formare continuă ERASMUS+ în țări din Uniunea Europeană. Școlile membre ale consorțiului se vor schimba o dată la 15 luni, pentru a se asigura un impact benefic maxim asupra calității învățământului pe o  arie cât mai mare la nivelul județului.

Ștefan Torcărescu

Scopul proiectului, spune directorul CCD Buzău, Ștefan Torcărescu, este acela „de a dezvolta competențe ale profesorilor și elevilor în domeniile incluziunii și digitalizării, acolo unde este mai multă nevoie de aceste abordări didactice inovatoare de nivel european. Concret, la finalul fiecărei etape  de câte 15 luni, organizațiile din consorțiu vor beneficia de noi metode de predare specifice incluziunii grupului școlar și ale transformării digitale, vor transmite în comunitate lucrurile noi și frumoase pe care și le vor fi însușit, și va exista și un produs realizat în comun, la nivel de consorțiu, un ghid al proiectului, ca expresie a experiențelor de învățare acumulate, care va fi public, dedicat întregii comunități școlare buzoiene”.

Primul pas  în calitate de lider de consorțiu pe care îl face Casa Corpului Didactic este lansarea proiectului de acreditare Erasmus+ în domeniul educației școlare, acțiunea cheie 1, mobilitatea pentru elevii și personalul din învățământul școlar, care cuprinde următoarele activități: „Cursuri și formare” și „Mobilitatea de grup a elevilor”.

Potrivit sursei menționate, proiectul are drept obiective creșterea cu 30 la sută a numărului cadrelor didactice din consorțiu care implementează metode creative nonformale în vederea creșterii incluziunii copiilor defavorizați, atingerea pragului de 75 la sută profesori din consorțiu care folosesc în activitatea didactică instrumente digitale în sprijinul elevilor cu oportunități reduse și îmbunătățirea competențelor metodice de integrare a limbii engleză în materia predată pentru 30 la sută dintre profesori în vederea creșterii calității actului educațional.

Debutul proiectului va avea loc în acest an, în data de 1 iunie, și, mai spune directorul CCD Buzău, „în fiecare an de acreditare, Casa Corpului Didactic Buzău va porni la drum cu o echipă înnoită, dornică să își internaționalizeze instituția și să inițieze, la rândul ei, noi proiecte europene de tip Erasmus+”.

Articole similare

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker