sâmbătă, 16 ianuarie 2021

Povestea bisericuței din Crâng dedicată Sfintei Mucenițe Filofteia

Pe 7 decembrie a avut loc prăznuirea Sfintei Mu­cenițe Filofteia. Sfânta Muceniță Filofteia (în limba greacă înseamnă „iubitoare de Dumnezeu”) a trăit la începutul secolului al XIII-lea (aproximativ 1206 – 7 decembrie 1218), pe teritoriul actual al Bulgariei. Moaștele sale se găsesc în noua Catedrală Arhiepiscopală din Curtea de Argeș, iar prăz­nuirea ei se face la data de 7 decembrie.

De origine română, ea s-a născut în apropiere de orașul Târnovo (astăzi, Veliko Târnovo, Bulgaria), capitala Țaratului Bulgar, într-o ­fa­milie de țărani. Potrivit documentelor vremii,  moaștele muceniței au rămas la Târnovo și sunt aduse în Țara Românească numai după anul 1393, când Țaratul Bulgar de la Târnovo a fost ocupat de către turci. Se pare că de aici sunt duse la Vidin, probabil până în anul 1396. Pentru a nu fi profanate, sunt dăruite domnitorului Mircea cel Bătrân (1386-1418), care le așează în Biserica Domnească Sfântul Nicolae de la Curtea de Argeș, pe atunci Catedrală Mitropolitană, ctitorie a domnitorului Basarab I Înte-meietorul și Nicolae Alexandru, fiul său, unde rămân pană în anul 1893 când, din cauza stării de degradare în care se afla biserica, sunt mutate în Biserica Sfântul ­Gheor­ghe, apoi în Biserica Adormirea Maicii Domnului-Olari. În timpul Primului Război Mondial sunt duse în paraclisul Mănăstirii Antim din București, apoi revin la Curtea de Argeș și sunt găzduite în marea biserică ctitorită de Neagoe Vodă Basararab.

Sfânta Muceniță Filofteia devine ocrotitoarea Țării Ro­mânești, iar moaștele ei sunt cinstite în întreaga țară, mulți credincioși venind în pelerinaj la Curtea de Argeș. În situații de calamitate, mai ales pe timp de secetă, s-au făcut procesiuni în țară cu moaștele muceniței.

La 6 mai,1867, orășenii au ridicat în Crâng o cruce din ­pia­tră în cinstea Sf. Mucenițe Filofteia, la care s-au rugat și a plouat după o secetă mare; a fost adăpostită în capela construită de I. Pilantu, cu sprijinul Primăriei și ajutorul orășenilor, sub îndrumarea preotului Ion Frăsineanu, inaugurată la 1 iulie 1922. În 1977, sub coordonarea sa, au început lucrările de consolidare a Capelei „Sf. Filofteia” de lângă stadion, care a fost și pictată cu concursul său. Fotografia, din colecția prof. Constantin Dumitrescu, ne arată ce s-a rea­lizat inițial, până se va ridica bise­ricuța de astăzi, restaurată și modificată în decursul vremii.

loading...
error: Content is protected !!