Educație

Peste 3.000 de profesori buzoieni au participat anul trecut la cursuri de formare

3.065 cadre didactice din Buzău, adică jumătate din numărul total de profesori din județ, au făcut, în anul școlar trecut,  formare la Casa Corpului Didactic Buzau. Ei au participat la pregătire pe trei paliere, respectiv domenii cheie în care managerii școlilor și colectivele de profesori trebuie să acționeze competent: rolul profesorului, competențele și condițiile de muncă (inovare, asumarea de riscuri, sprijin acordat elevilor, reflecție, dezvoltare profesională, schimb de bune practici. etc.); gestionarea învățării în școală, evaluarea elevilor (transparență, feedback, echitate, diversitate, flexibilitate etc.); asigurarea calității (instrumente de monitorizare și evaluare etc.) și leadershipul școlii (cultură colaborativă – comunicare, sprijin și colaborare în comunitatea școlară, între profesori, cu părinții, cu membrii comunității etc.).

Din bilanțul pe care Casa Corpului Didactic l-a făcut pentru anul școlar 2022-2023 reiese și faptul că echipa instituției, mică din punct de vedere numeric, a avut intervenții semnificative în peisajul educațional local și regional penru că este foarte deschisă spre colaborare. „Am colaborat foarte bine cu formatorii din județ și cu alți experți naționali, cărora le suntem recunoscători pentru timpul și priceperea pe care le-au împărtășit colegilor în cadrul cursurilor de formare sau în cadrul atelierelor de lucru pe care le-am organizat. Am pus accent și în anul școlar trecut pe abilitarea curriculară a cadrelor didactice tinere din învățământul primar și gimnazial și pe dezvoltarea competențelor mentorale ale profesorilor cu experiență. Considerăm că este foarte important ca un profesor să utilizeze ușor programele școlare, să folosească metodele și strategiile de învățare cele mai atractive pentru elevi și să integreze cu succes Resursele Educaționale Digitale în lecție. Prin cele două programe de formare pentru mentorat am oferit pofesorilor cu experiență posibilitatea de a-și dezvolta competențele specifice pentru a fi persoane resursă în comunitățile de învățare în care își desfășoară activitatea zi de zi”, a spus directorul instituției prof. Ștefan Torcărescu, care a mulțumit pentru buna colaborare atât colegilor de la Inspectoratul Școlar Județean Buzău, precum și tuturor directorilor de școli și cadrelor didactice care acordă importanța cuvenită formării profesionale continue.

„Educația este un proces gradual de învățare și cultivare a noilor cunoștințe, abilități și valori. Aceasta are rolul de a aduce schimbări pozitive în viața și comportamentul uman, facilitând dezvoltarea unor calități umane și explorarea de noi orizonturi cognitive. Educația înseamnă, de asemenea, să cultivăm valori sociale, învățându-i pe copii și adulți să fie cetățeni activi și eficienți”, a mai precizat directorul Casei Corpului Didactic Buzău.

Articole similare