Actualitate

Peste 1.000 de controale ale inspectorilor de muncă în 2023

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Buzău a efectuat acțiuni de control în anul 2023 ce au avut drept obiectiv verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legislației în vigoare în domeniul securității și sănătății în muncă. Astfel, au fost 1.005 controale la agenți economici din județul Buzău și au fost sancționați 322 de angajatori. Totodată au fost aplicate 381 de sancțiuni contravenționale (57 de amenzi contravenționale în cunatum de 281.500 lei și 324 de avertismente).

Printre deficiențele care au fost frecvent constatate de către inspectorii ITM amintim: neutilizarea echipamentului individual de protecție de către lucrători, organizarea necorespunzătoare a acțivității de prevenire și protecție, utilizarea unor echipamente de muncă neconforme, instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă neefectuată la timp, lipsa buletinului de verificare a rezistenței la dispersie a prizei de pământ, centrale termice fără verificări periodice de către persoanele competente, talonul fochistului fără viza anuală, punerea la dispoziție pe piață de echipamente individuale de protecție fără ca acestea să respecte legislația UE aplicabilă, neefectuarea examenului periodic medical la termenul scadent și multe altele.

Pe lângă continuarea unor campanii și acțiuni desfășurate anul acesta, inspecțiile teritoriale de muncă se vor concentra anul următor și pe verificări la centrele pentru bătrâni, persoane cu dizabilități și cele destinate tinerilor, dar și la unitățile publice și private de educație, inclusiv afterschool-uri.

Ce planuri sunt pentru acest an

La fel ca în 2023, o campanie națională de verificare a respectării cerințelor minime de SSM în domeniul construcțiilor se va desfășura pe parcursul anului 2024. Anul acesta va avea loc o acțiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din microîntreprinderi (cele care au între unul și nouă angajați), adică cele care ocupă cea mai mare pondere din totalul companiilor din România, în 2023 fiind vizate de inspectori întreprinderile mijlocii.

În 2024, inspectorii se vor ocupa și de străinii care lucrează pe teritoriul României, mai exact, să-i informeze cu privire la drepturile și obligațiile pe care le au în calitate de angajați. Ca și în anul precedent, angajatorii vor fi verificați pentru a identifica munca nedeclarată a străinilor în România, a celor ce lucrează cu străini non-UE detașați, precum și alte aspecte ce țin de regimul muncii străinilor.

Mai departe, la fel ca până acum, continuă campania de verificare a modului în care se respectă legislația în domeniul relațiilor de muncă în domeniul transportului rutier.

Articole similare

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker