joi, 21 ianuarie 2021

Pandemia obligă Ministerul Sănătății să reglementeze telemedicina

În această perioadă, multe dintre activitățile desfășurate în zona serviciilor publice s-au mutat în spațiul digital, online, pentru a reduce interacțiunea fizică și, prin aceasta, posibilitatea infectării cu Covid 19. Era cazul ca și în domeniul Sănătății să se ia această decizie, care, de altfel, a și fost testată luni bune de zile, de când s-a recunoscut și activitatea de consultații prin telefon, chiar dacă medicii de familie fac acest lucru dinainte de pandemie. Guvernul a adoptat, de o săp­tămână, o Ordonanță de Urgență care creează cadrul pentru furnizarea serviciilor me­dicale în regim de telemedicină. Astfel, Ministerul Să­nătății reglementează oficial telemedicina – posibilitatea oferirii de consultații la distanță, prin telefon sau online – incluzând-o în Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Telemedicina, permisă temporar pe perioada pandemiei, nu era reglementată oficial în România. Lista specialităților medicale și a serviciilor medicale ce pot face obiectul serviciilor de telemedicină și normele de aplicare urmează să fie aprobate în următoarele 45 de zile, prin Hotărâre de Guvern.

Despre necesitatea recunoașterii și reglementării oficiale  a activității reprezentând consultațiile pe care medicii de familie le oferă prin telefon pentru pacienții care nu ajung la cabinetele ­me­dicale, medicul de familie Angela Mazdrag spune că au existat discuții la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate și la nivelul Ministerului Sănătății de mai mult timp.

„Noi, de ani de zile, cerem această consultație online, pentru că este foarte bună; este avantajoasă și pentru pacient, și pentru medic, și rezolvă foarte multe probleme. Întotdeauna ne-au refuzat. Se pare că, totuși, undeva a rămas această propunere, așa încât în momentul în care a apărut această pandemie ei au fost pregătiți, pentru că mare parte din softuri au fost pregătite și au pus la dispoziție imediat toată logistica, să putem elibera aceste rețete și bilete și tot ce trebuia noi să facem”, spune medicul Angela Mazdrag.

Reamintim că munca me­dicilor de familie de la distanță, din martie și până în prezent, a fost reglementată prin ordonanțe de urgență și a căror acoperire se întindea până la finele anului.

Pentru prima dată, pe perioada stării de urgență au fost recunoscute și reglementate prin ordonanță de urgență consultațiile medicale pre­văzute în pachetul de servicii de bază, respectiv în pachetul minimal de servicii ­me­dicale, acordate și la distanță, de medicii de familie, cât și de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, realizate prin orice mijloace de comunicare, cu încadrarea în numărul maxim de 8 consultații /oră.

Medicul de familie, precum și medicul de specialitate din ambulatoriul clinic, au putut consemna consultațiile medicale la distanță în registrul de consultații și fișa pacientului, după caz, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat și a intervalului orar în care acestea au fost efectuate și va emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical. Documentele vor fi transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică.

„Criza sanitară fără precedent a impus suplimentarea și diversificarea serviciilor medicale pentru a răspunde nevoilor reale de sănătate ale populației din comunități, dar și pentru gestionarea eficientă a resurselor umane și financiare din domeniu. Era nevoie de modificarea cadrului legal ge­neral care să dea posibilitatea acordării asistenței medicale prin telemedicină de către toate unitățile sanitare publice și private, în beneficiul pacienților”, afirmă ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, citat de Mediafax.

Serviciile care pot fi furnizate și prin telemedicină sunt: a) teleconsultația; b) teleexpertiza; c) teleasistența; d) teleradiologia; telepatologia; f) telemonitorizarea.

Beneficiarii telemedicinei sunt pacienții care pot avea acces mai rapid la actul medical.

Totodată, serviciile de tipul ­te­le­radiologiei și al teleconsultațiilor pot contribui la scurtarea listelor de așteptare, pot optimiza utilizarea re­surselor și pot ajuta la creșterea productivității, ceea ce duce, în final, atat la îmbunătățirea asistenței medicale, cât și la o eficiență sporită a sistemului sanitar din România, beneficii cu atât mai importante și mai necesare în contextul actual determinat de pandemia generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. De asemenea, telemedicina (furniza­rea de la distanță a serviciilor medicale) poate contribui la ­li­mitarea răspândirii coro­navirusului SARS-CoV-2, deoarece se pot limita deplasările și interacțiunile interumane directe, fără ­li­mitarea accesului pacienților la asistența medicală necesară

În termen de 45 de zile de la elaborare, Ministerul Sănătății va elabora normele metodologice generale de punere în aplicare a Ordonanței, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, act normativ care va cuprinde: a) specialitățile medicale și lista serviciilor care fac obiectul serviciilor de telemedicină; b) condițiile de organizare și funcționare a teleme­dicinei, pentru fiecare tip de serviciu de telemedicină; c) respon­sabilitatea stabilirii calității serviciului de telemedicină și a verificării respectării ei; d) modalitatea de acordare a serviciilor de teleme­dicină.

loading...
error: Content is protected !!