miercuri, 15 iulie 2020

O buzoiancă, la un pas să-și piardă casa pentru 6.500 lei ,,împrumutați” de la Amanet

Ai nevoie urgent de bani, iar singura variantă ar fi să-ți amanetezi bijuteriile ori alte bunuri perso­nale? Nu o face fără ­ana­lizezi toate condiții așa-zisei creditări.

Simplitatea și rapiditatea obținerii unui împrumut de la un asemnea stabiliment, face din amanetarea bijuteriilor din metale prețioase o soluție bună pentru crizele financiare de moment, însă ulterior puteți avea mari surprize și să picați în capcana unor cămătari dacă ajungi să-ți amanetezi, spre exemplu, casa.

O  buzoiancă a câștigat recent procesul cu o casă de amanet care a încercat în instanță să o execute silit pentru o sumă de zece ori mai mare decât i-a acordat,  doar pentru a pune mâna pe jumătate din imobilul pe care femeia \l amanetase pentru a face rost de bani.

Femeia încheiase în mai 2012 un contract de amanet pentru o sumă de 4.500 lei, plătibili în 30 zile cu un comision de 540 lei. Ulterior, după trei luni, a încheiat un alt contract pentru suma de 2.000 lei plătibilă în 30 zile, cu un comision de 0,4%, suma totală de restituit fiind de 2.240 lei. și-a oferit la schimb jumătate din apartamentul său.

Între timp, nu a mai putut să returneze datoria, iar dobânzile s-au tot adunat. În toamna anului trecut, casa de amanet a încercat printr-un executor judecătoresc, recuperarea sumelor care s-au majorat, între timp, de zece ori. Prin cererea de executare silită, creditoarea a solicitat executarea silită a sumei de 40.800 lei reprezentând credit plus comision 25.000 lei la data de 16.01.2016 și 15.600 lei comision la data de 19.08.2019.

În instanță s-au lovit însă de mâna legii, iar ­cere­rea le-a fost respinsă.

,,În drept, potrivit disp. art. 666 alin. (5) C. proc. iv. instanța poate respinge cererea de încuviințare a executării silite numai dacă:  3. înscrisul, altul decât o hotărâre judecătorească nu întrunește toate condițiile de formă cerute de lege sau alte cerințe în cazurile anume prevăzute de lege; 4. creanța nu este certă, lichidă și exigibilă,

Un prim motiv ce duce la respingerea cererii de încuviințare a executării silite îl reprezintă faptul că prezentele contracte nu îndeplinesc cerințele prevă­zute de lege pentru a constitui un titlu executoriu care să poată fi pus în executare silită.

Instanța reține faptul că, în prezenta cauză, ­cre­di­toarea este o casă de amanet ce poate desfășura activități de creditare însă numai cu respectarea următoarelor condiții reglementate de art. 37 din legea nr. 93/2009: a) este înscrisă în Registrul de evidență;  b) este organizată și funcționează potrivit preve­derilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; c) activitatea de creditare desfășurată se limitează la cea prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. d).

Potrivit art. 14 alin (1) lit. d din aceiași lege, instituțiile financiare nebancare pot desfășura urmă­toarele activități de ­cre­ditare: d) acordare de credite cu primire de bunuri în gaj, respectiv amanetare prin case de amanet.

Creditoarea, potrivit verificările efectuate de către instanță pe siteul BNR, este înscrisă în ­Re­gistrul de evidență, este organizată potrivit legii nr. 31/1990, ca și societate cu răspundere limitată, însă activitatea de creditare, în cazul de față, nu s-a limitat la cea prevăzută de disp. art. 14 alin. 1 lit. d din ­legea nr. 93/2009 întrucât Casa de Amanet (…) a acordat un credit debitoarei cu ipotecă imobiliară, bunul presupus a fi amanetat fiind cota de? din apt. (…). În atare situație, creditoarea nu a încheiat un contract valabil, depășind sfera sa de acti­vitate.

Deși intitulat contract de amanet, acesta de fapt este un contract de împrumut cu ipotecă imobiliară.

Fiind încheiat în afara sferei sale de activitate, contractul de împrumut, pentru a fi titlu executoriu, trebuie să respecte exigențele normelor de drept comun, respectiv art. 2165 C. civ. prin raportare la art. 2.157 C. civ. (1) în ceea ce privește obligația de restituire, contractul de comodat încheiat în formă autentică sau printr-un înscris sub semnătură privată cu dată certă constituie titlu executoriu, în condițiile legii, în cazul încetării prin decesul comodatarului sau prin expirarea termenului.

Nici contractul de împrumut a cărui executare se solicită nu îndeplinește cerințele prevăzute de lege pentru a constitui un titlu executoriu și nici nici ipoteca instituită prin acest contract nu este valabilă atât timp cât aceasta nu res­pectă exigențele prevă­zute de disp. art. 2378 C. civ., respectiv forma autentică.

Un al doilea motiv ce conduce la soluția de ­res­pingere a cererii de încuviințare a executării silite se raportează la modalitatea de executare a contractelor de amanet.

După cum s-a arătat mai sus, creditoarea are posibilitatea să acorde credite doar garantate cu o ipotecă mobiliară cu deposedare, respectiv amanet, aspect ce ar determina aplicarea, în urma neîndeplinirii obliga­țiilor de restituire a împrumutului, a disp. Decretului Lege nr. 2561/1936, în vigoare și în prezent.

Potrivit pct. 14 din decretul lege, amanetele care nu au fost răscumpărate la scadență și pentru care nu s-a reînnoit actul de împrumut, se vor putea vinde la termen de cel puțin 30 zile după scadență, de Administrația Caselor de împrumut, pe calea licitațiunii publice, fără intervențiune judecătorească.

Astfel, contractul de amanet (de altfel singurul contract pe care îl poate încheia creditorul din prezenta cauză) presupune acordarea unui împrumut garantat cu un bun mobil a cărei proprietate este pierdută de către debitor la momentul la care nu îndeplinește obligația de restituire a sumei împrumutate.

O eventuală executare silită a sumei împrumutate este lipsită de consistență atât timp cât părțile convin (inclusiv din natura amanetului rezultă) ca în ipoteza neexecutării, să piardă doar dreptul de proprietate asupra bunului, fără alte costuri suplimentare sau alte proceduri.

Un al treilea motiv ce stă la baza soluției instanței îl constituie faptul că, în prezenta cauză, creanța nu este certă.

Astfel, deși suma ce a făcut obiectul împrumutului a fost de 4.800 lei, respectiv 2.000 lei, cu un comision de 540 și 240 lei, fără a fi stipulate și alte comisioane sau comisioane în caz de nerespectare a termenului de plată, suma ce se urmărește a fi executată silit este disproporțională, lipsită de temei legal sau contractual, respectiv 40.800 lei reprezentând credit plus comision 25.000 lei la data de 16.01.2016 și 15.600 lei comision la data de 19.08.2019.

În consecință, instanța va respinge, ca neîntemeiată, cererea de încuviințare a executării  silite”,  se precizează în soluția dată la Judecătoria Buzău.

Informații pe care trebuie să le ceri de la casa de amanet

Mulți români apeleză la această formă de împrumut, dar este bine de știut că nu este o soluție de durată și că implică și costuri, de care trebuie să ții cont atunci când iei decizia să amanetezi.

În momentul în care ai ajuns la casa de amanet, trebuie să ceri informații legate de:

  • prețul oferit pentru fiecare tip de metal prețios și pentru fiecare titlu;
  • condițiile contractului de amanet: comisionul perceput pe zi, durata minimă și durata maximă a acestuia, posibilitatea plății înainte de termen și a recalculării comisionului în funcție de perioada scursă din momentul încheierii contractului;
  • condițiile de prelungire a contractului de amanet și eventual perioadă de grație, perioadă în care obiectele amanetate nu sunt vândute după expirarea scadenței;
  • condițiile de recupe­rare a obiectelor amanetate.

În condițiile în care aduci la amanet un obiect cumpărat de curând, trebuie să știi că suma pe care o vei primi este sub prețul pieții.

Trebuie să ai în vedere și faptul că fiecare casă de amanet percepe comisioane diferite, are valuări diferite, condiții de amanetare diverse.

Pentru a afla care este cea mai bună ofertă de pe piață, informează-te și nu intra în primul amanet care-ți iese în cale!

loading...
error: Content is protected !!