Administrație

Neagu, funcţie importantă la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

Preşedintele Consiliului Judeţean, Petre Emanoil Neagu, a fost ales, joi, preşe­dinte al Consiliului de Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.

,,Am fost ales preşedintele Consiliului de Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. Am primit această func­ţie cu onoare şi multă res­ponsabilitate, dar şi cu angajamentul ferm că voi depune toate eforturile pentru a sprijini accesarea fondurilor europene în Regi­unea Sud-Est. Este o perioadă foarte importantă pentru gestionarea programelor cu finanţare europeană şi am certitudinea că împreună vom reuşi să atingem toate obiectivele stabilite şi să atragem cât mai multe fonduri europene pentru judeţele pe care le reprezentăm.

Prin implicarea tuturor vom reuşi să obţinem nivelul dorit de dezvoltare durabilă a regiunii şi, implicit, a judeţelor ce fac parte din Regiunea Sud-Est: Constanţa, Vrancea, Galaţi, Tulcea, Brăila şi Buzău. Dezvoltarea durabilă presupune interdependenţă, este un obiectiv ce nu poate fi atins de unul singur, iar politicile care susţin dezvoltarea durabilă trebuie să aibă un impact pozitiv şi asupra creşterii economice”, a anunţat Petre Emanoil Neagu pe Facebook.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională este orga­nismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională.

În concordanță cu obiectivele politicii regionale, consiliul pentru dezvoltare regională  analizează și aprobă strategia și programele de dezvoltare regională, sprijină elaborarea în parteneriat a Planului național de dezvoltare, aprobă proiectele de dezvoltare regională, selecționate la nivel regional, în concordanță cu criteriile, prioritățile și metodologia elaborate de instituția națională cu atribuții în domeniul dezvoltării regionale, împreună cu organismele regionale specializate, transmite Consiliului Național pentru Dezvoltare Regională, spre aprobarea finanțării, portofoliul propus de proiecte pentru care se aplică o procedură de selecție la nivel național, aprobă criteriile, prioritățile, alocarea și destinațiile resurselor Fondului pentru dezvoltare regională, urmărește utilizarea fondurilor alocate din Fondul național pentru dezvoltare regională; avizează contractele, convențiile, acordurile, protocoalele, precum și alte documente similare, încheiate de către agenția pentru dezvoltare regională cu terții în domeniul specific de activitate, inclusiv cu instituțiile similare din cadrul Uniunii Europene, și informează corespunzător Consiliul Național pentru Dezvoltare Regională, coordonează activitățile de mediatizare la nivel regional a politicilor și obiectivelor de dezvoltare regională, a programelor regionale finanțate de Uniunea Europeană, precum și pe cele privind utilizarea, la nivelul regiunii, a fondurilor, asigurând transparența și informarea corectă, rapidă și în timp util a cetățenilor, în special a întreprinzătorilor.

Consiliul pentru dezvoltare regională este alcătuit din președinții consiliilor județene și din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, orășenești și comunale din fiecare județ al regiunii Consiliul pentru dezvoltare regională alege un președinte și un vicepreședinte, care nu pot fi reprezentanți ai aceluiași județ. Aceste funcții sunt îndeplinite, prin rotație, pentru câte un mandat de un an, de către președinții consiliilor județene.

În funcție de problematica supusă dezbaterii, la lucrările consiliului pentru dezvoltare regională pot participa, fără drept de vot, prefecții județelor, reprezentanți ai consiliilor locale, municipale, orășenești și comunale, ai instituțiilor și organizațiilor cu atribuții în domeniul dezvoltării regionale, reprezentanți ai societății civile și parteneri socio-economici relevanți.

 

Articole similare

error: Continut protejat!!