Economic

,,Munca la negru”, în continuare pe piața buzoiană

Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău a continuat controalele aferente pentru a verifica modul în care angajatorii respectă prevederile legislației în vigoare în domeniul rela­țiilor de muncă.

Astfel, inspectorii au efectuat în luna septembrie 123 de controale la agenți economici din jude­țul Buzău, în urma cărora au fost sancționați 17 angajatori și s-au aplicat 22 de măsuri contra­venționale. Concret, inspectorii ITM au aplicat 10 amenzi și 12 avertismente și s-au dispus 180 de măsuri cu termene precise de realizare pentru remedierea neconformită­ților constatate de inspectorii de muncă.

Chiar dacă situația în care se află România, atât din punct de vedere al sănătății, cât și din punct de vedere economic, nu este  încurajatoare, munca nedeclarată continuă pe piața buzoiană. În perioada men­ționată anterior, ins­pectorii ITM au identificat 9 angjatori care nu au încheiat, cel târziu cu o zi înainte de începerea activității, contract individual de muncă.

,,Au fost identificați nouă angajatori care nu au încheiat cel târziu în ziua anterioară începerii activității în forma scrisă contract individual de muncă, prin consimțământul păr­ților, pentru fiecare persoană primită la muncă, fie nu au transmis elementele contractelor individuale de muncă în registrul general de evidența salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității”, se precizează în comunicatul de presă al Inspectoratului Teritorial de Muncă Buzău.

În urma neregurilor pe care inspectorii le-au constatat, cei nouă angajatori au fost sancționați cu amenzi și avertismente, mai transmite ITM Buzău. ,,Munca nedeclarată implică un loc de muncă nesigur, cu perspec­tive pe termen scurt, fără posibilități de progres profesional, cu salarii mai mici decât cele de pe piața muncii, fără protecție socială. Efectele negative pentru cei care prestează activitate nedeclarată se manifestă inclusiv în poziția economico-socială precară în comparație cu salariații angajați cu forme legale. Angajatorii plătesc salarii mici, de multe ori sub nivelul minim pe economie și sub nivelul cuvenit pentru vechimea, pregătirea și timpul lucrat de cel în cauză”, transmit reprezentanții ITM.

Pentru a combate acest fenomen, Ministerul și Ins­pecția Muncii au demarat o campanie națională de verificare a agenților economici. ,,Vrem să ne asigu­răm că această condiție absolut necesară a corectitudinii pe piața muncii este respectată și că atât angajații, cât și angajatorii înțeleg că munca la negru sau la gri nu îi ajută, ci îi păgubește. Am demarat deja discuțiile pe marginea acestui subiect cu reprezentanții patronatelor și sindicatelor, urmând ca în perioada următoare să avem deja o serie de propuneri comune’’, a afirmat ministrul demis al Muncii, Raluca Turcan.

Cele mai întâlnite deficiențe au fost neîntocmirea actelor de încetare a contractului de muncă, neplata drepturilor salariale, neacordarea concediului de odihnă, necompensarea acestuia la încetarea raporturilor de muncă, precum și nerespectarea dispozițiilor privind repausul săptă­mânal.

Totodată, în cursul lunii septembrie au fost des­fășurate campanii de control privind identificarea muncii nedeclarate la angajatori din domeniile între­ținerii și reparării autovehiculelor, fabricării produselor de brutărie și a produselor făinoase, cons­trucțiilor, protecției și gardă, precum și la angajatori care desfășoară activități cu caracter ocazio­nal, folosind zilieri.

 

Articole similare