miercuri, 15 iulie 2020

Mihai Răzvan Moraru, preşedinte PLUS Buzău: ,,În viziunea PSD, nu toţi fermierii români pot avea dreptul de proprietate”

O lege iniţiată în 2018 de către deputatul PSD Alexandru Stănescu, adoptată în acelaşi an de Senat, a primit şi votul în Camera Deputaţilor săptămâna trecută, fiind susţinută de majoritatea parlamentară a PSD.

Aceasta modifică Legea nr 17/2014 şi Legea 268/2001, schimbând fundamental dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole. Astfel, le interzice cetăţenilor români şi străini care nu sunt fermieri cu activitate de minimum ci­nci ani să devină proprietari ai terenurilor agricole. Aceeaşi lege impune un impozit de 80% pe valoarea ce reprezintă diferenţa dintre preţul de cumpărare al terenului şi preţul de vânzare, dacă acesta îşi schimbă proprietarul mai devreme de opt ani de la momentul achiziţiei.

Dreptul de preempţi­une, legiferat şi până acum, este modificat, fiind incluse discriminări în utilizarea acestui drept, în funcţie de obiectivul investiţiei agricole, fiind adăugate şapte categorii de preemptori, făcând aproape imposibilă procedura de selecţie, din partea vânzătorului, a ofertelor. Legea complică nejustificat procedura de vânzare a unui teren agricol, incluzând criterii ­obli­gatorii, precum reşedinţă obligatorie de minimum ­cinci ani, suprafaţa hotarului comun cu alţi fermieri, înregistrarea la autorităţile fiscale române de minimum cinci ani, vechimea în activităţi agricole de cel puţin cinci ani, obligaţia primăriilor de a-i notifica la domiciliu pe titularii dreptului de preempţiune. În cazul neexercitării dreptului de preempţiune, vânzătorul fie este obligat să reia procedura, fie este obligat să caute un cumpărător cu o vechime fiscală şi agricolă de minimum cinci ani.

Şi până acum era legiferat strict procesul de vânzare a terenurilor agricole, oferind drept de preemţiune arendaşilor, coproprietarilor, vecinilor, dar şi statului român, prin Agenţia Domeniilor Statului.

Doar că, în timpul guvernării PSD, statul nu şi-a exercitat dreptul de preemţiune atunci când a considerat că terenurile agricole sunt supuse unor tranzacţii incorecte. Iar fermierii nu au avut acces la finanţări garantate pentru a-şi putea extinde suprafaţa deţinută în proprietate.

Această lege va avea următoarele efecte dezastruoase pentru agricultură: va elimina aproape complet şansele tinerilor de a investi în agricultură, de a accesa fonduri europene şi de a se stabili în zona rurală; va elimina dreptul românilor din diaspora de a reveni şi a investi în agricultură acasă, în România; va reduce semnificativ şansa vânzătorului de a vinde un teren agricol şi de a negocia un preţ corect al vânzării; îi exclude pe antreprenorii noi de la şansa accesării unor investii în terenurile agricole; ­li­mitează dreptul de proprietate şi, implicit, de dezvoltare pentru cei care deja au investit în agricultură, dar nu au o vechime de minimum cinci ani; va complica procesul de vânzare, aducând noi etape în procesul de avizare, ceea ce va conduce la un blocaj al tranzacţiilor pentru terenurile agricole; va reduce semnificativ şansa accesării fondurilor europene pentru foarte mulţi fermieri.

Politica agricolă europeană, dar şi strategia naţională de dezvoltare au ca scop încurajarea tinerilor fermieri, dezvoltarea investiţiilor în agricultură, introducerea noilor tehno­logii şi protecţia mediului.

O astfel de lege îi va elimina din agricultură pe noii investitori, dar şi pe tinerii fermieri, favorizând vechimea în domeniu şi nu performanţa agricolă şi economică. Va favoriza creşterea suprafeţei pentru ferma mare, nu creşterea numărului de investiţii şi accesarea fondurilor europene. Va conduce către o centralizare a resurselor agricole şi financiare într-un grup restrâns, de mari fermieri.

Legea încalcă dreptul de proprietate, garantat prin Constituţie, iar PSD nu poate justifica o astfel de lege.

Text asumat de Partidul Libertăţii, Unităţii şi Solidarităţii – Organizaţia Judeţeană Buzău

loading...
error: Content is protected !!