Economic

Ce facilităţi au angajatorii buzoieni care dau de lucru tinerilor până în 30 de ani

• Absolvenţii promoţiei 2020 se pot număra printre ei

Agenţia Judeţeană  pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzău informează absolvenţii promoţiei 2020 că, în termen de 60 de zile de la absolvire, sunt aşteptaţi să se înregistreze în ­evidenţele instituţiei pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziţie în scopul integrării acestora pe piaţa forţei de muncă. De asemenea,  conducerea AJOFM, transmite angajatorilor buzoieni că pentru această forţă de muncă se oferă susţinere din partea statului.

Astfel, „angajatorii care vor oferi un loc de muncă tinerilor  cu vârsta între 16 şi 29 de ani (categorie care cuprinde şi tinerii Neet, cu vârste între 16 şi 25 de ani), care se află sau se vor afla în baza noastră de date ca şomeri înregistraţi, atât în căutarea unui loc de muncă, cât şi cu drept de şomaj indemnizat – cum este situaţia tinerilor absolvenţi promoţia 2020 -, primesc timp de 12 luni, 50% din brutul tarifar de încadrare, dar nu mai mult de 2.500 lei în fiecare lună, timp de 12 luni. Condiţia este ca tinerii să nu fie disponibilizaţi mai devreme de 12 luni”, spune directorul AJOFM Buzău, Ionel Tociu.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzău (AJOFM Buzău) oferă servicii absolvenţilor care se înregistrează, în termen de 60 de zile de la absolvire, la agenţiile locale pentru ocuparea forţei de muncă, din raza de domiciliu, în vederea medierii pentru încadrarea în muncă. Absolvenţii de liceu promoţia 2020 se pot prezenta pentru înregistrare ca şomeri fără drept la indemnizaţie, ca etapă prealabilă şi obligatorie pentru obţinerea indemnizaţiei de şomaj, în intervalul 30 mai 2020 – 28 iulie 2020. Prevederea aceasta a fost implementată începând cu anul 2018. Astfel, absolvenţii pot be­neficia de indemnizaţie de şomaj doar dacă, la data solicitării dreptului (adică ulterior datei de 30 iulie), nu au fost admişi la o altă formă de învăţământ (art. 42, alin.(2) din Legea 76/2002).

„Potrivit prevederilor legale, absolvenţii trebuie să se prezinte la agenţiile locale pentru ocuparea forţei de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire. În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat, termenul de 60 de zile începe pe 30 mai 2020, având în vedere că, potrivit Ordinului nr. 3.191/2019 al Ministrului ­Edu­caţiei şi Cercetării Ştiinţifice, <Cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie în data de 29 mai 2020>. În situaţia în care unii tineri mai au corigente şi nu au situaţia încheiată la toate materiile, aceştia vor fi obligaţi să se pre­zinte într-un interval de 60 de zile de la susţinerea şi promovarea examenului de corigenţă. În acest sens, adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ va specifica data promovării examenului de corigenţă”, transmit reprezentanţii AJOFM Buzău.

Până acum nu au fost înregistrări în sistemul AJOFM din partea absolvenţilor promoţia 2020 poate şi pentru faptul că şcolile nu au eliberat încă astfel de adeverinţe.

Depunerea dosarului la „şomaj” nu este condiţionată de promovarea examenului de Bacalaureat

Înscrierea în baza de date a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă nu este condiţionată de promovarea sau nepromovarea bacalaureatului. „În situaţia în care un absolvent de liceu nu promovează exa­menul de bacalaureat (indiferent dacă s-a prezentat sau nu la acesta) şi acesta are dreptul să se prezinte în vederea înre­gistrării în intervalul 30 mai 2020 – 28 iulie 2020. În situaţia în care un absolvent promovează examenul de bacalaureat, acesta are în continuare obligaţia de a se prezenta în intervalul 30 mai 2020 – 28 Iulie 2020, deoarece el este considerat absolvent din momentul în care a finalizat anul terminal şi are situaţia închisă la toate materiile. Dacă absolvenţii aflaţi în una din situaţiile de mai sus nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la absolvire (30 mai 2020 – 28 iulie 2020), ei au dreptul să se prezinte în continuare să se înregistreze ca şomeri fără drept la indemnizaţie, dar nu vor avea ulterior dreptul la indemnizaţie de şomaj. Pentru absolvenţii şcolilor speciale pentru persoane cu ­han­dicap în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale, indemnizaţia de şomaj se acordă de la data absolvirii, fără a mai fi necesară înregistrarea, în prealabil, ca şomeri fără drept la indemnizaţie, în termen de 60 de zile de la absolvire”, spun specialiştii AJOFM.

Ce documente trebuie să prezinte adolescenţii pentru dosarele de şomaj

În vederea înregistrării la agenţiile de ocupare, absolvenţii trebuie să prezinte: act de identitate în fotocopie; act de studii (adeverinţa de absolvire, certificate de absolvire sau diploma de bacalaureat după caz), în fotocopie. În cazul adeverinţei trebuie să rezulte că data absolvirii anului terminal a fost 29.05.2020; declaraţie pe propria răspundere, cu privire la condiţia medicală.

„Prevederile  pentru absolvenţii de liceu sunt în concordanţă cu obligaţia instituţiilor de învăţământ de a elibera certificate de studii în termen de 15 zile de la data absolvirii (finalizării studiilor), ori până la acea dată rezultatele examenului de bacalaureat încă nu sunt cunoscute. Dacă absolventul nu s-a înre­gistrat în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor, atunci persoana în cauză nu va mai avea dreptul la indemnizaţie de şomaj, dar în schimb va putea să ­be­neficieze de serviciile de stimulare a ocupării forţei de muncă şi de formare profesională gratuite dacă se înregistrează în evidenţă A.J.O.F.M. BUZAU”, explică specialiştii AJOFM.

Articole similare