Sănătate

Mega-concurs pentru medici la Spitalul Județean

Lipsa medicilor din Spitalul Județean de Urgență Buzău continuă să reprezin­te o adevărată problemă, mai ales că începutul valului patru al pandemiei a lăsat deja spitalul fără locuri la ATI. Chiar dacă au fost scoase la concurs, pe parcursul acestui an, mai multe posturi, în mai multe rânduri, medicii nu s-au arătat foarte interesați de ofertă. Acum, spitalul face o nouă încercare pentru a mai reduce deficitul de medici cu care se confruntă și a publicat lista cu posturile vacante. Spitalul Județean a scos din nou la concurs posturi de medici specialiști, posturi republicate, care nu au fost ocupate inițial în vară.

Concret, sunt nu mai puțin de 23 de posturi pentru medici din toate specialitățile, ofertate de unitatea medicală, posturi ce vin la pachet cu alte facilități. Potrivit anunțului, SJU Buzău are nevoie de patru medici cardiologi care vor fi repartizați în mod egal pe Secția de Cardiologie și la Compartimentul ATI Coronarieni. De ase­menea, mai sunt două posturi de medic neurolog, medic neonatolog și medic oncolog și câte un post de medic infecționist pentru Serviciul de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale. S-au mai scos posturi pentru medic internist, anestezist în cadrul secției ATI, medic pediatru, radiolog, oncolog pentru Cabinetul de Oncologie, de medic diabetolog, dar și pentru un medic generalist cu competență sau atestat în medicina de urgență și pentru un pediatru pentru secția UPU. Și la Centrul de Sănătate Multifuncțio­nal Pârscov sunt căutați din nou chirurg generalist, medic ORL, medic pediatru și medic internist.

Cei care sunt interesați își pot depune dosarele până la data de 18 septembrie, după care, în funcție de numărul de candidați, conducerea SJU Buzău, împreună cu președinții comisiilor de examen, vor stabili datele la care vor fi susținute examenele, care vor avea loc în perioada cuprinsă între 3 octombrie și începutul lunii decembrie.

Dosarul candidaților trebuie să conțină o cerere în care se menționează postul pe care își depune candidatura, copia xerox de pe diploma de medic având specialitatea pentru care concurează și adeverința sau certificatul de confirmare în grad profesional, copia certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs, dovada că nu a fost sancționat de Colegiul Medicilor din România, acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut  în anexa nr. 3 la Ordin, cazi­erul judiciar, certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fi­zic și neuropsihic pentru exer­citarea activității aferente postului pentru care candidează, chitanța de plată a taxei de concurs și copia a­ctului de identitate în termen de valabilitate. Dosa­rele se depun la Serviciul de Resurse Umane, iar taxa de concurs este de 150 de lei și va fi achitată la casieria unității medicale.

De asemenea, Spitalul Județean Buzău reamin­tește candidaților că susține costurile aferente contrac­telor de locațiune, respectiv locuință de serviciu și utilități pentru medicii nou angajați care nu dispun de locuință în Buzău, în limita unui plafon lunar de 1.000 lei. Cei care vor să obțină relații suplimentare o pot face la numărul de telefon 0238.­720.689, interior 166.

De asemenea, Spitalul Județean organizează astăzi concurs și pentru personal nemedical, posturi care, de data aceasta, se bucură de mai mult interes, dat fiind că s-au înscris mai mulți candidați decât locurile disponibile. Prin urmare, pentru postul de asistent social debutant s-au înscris trei candidați, la fel și pentru postul de referent de specialitate, gradul III, la Serviciul Achiziții Publice și Contracte. Spitalul mai organizează concurs și pentru un post de economist gradul I la Serviciul Financiar-Contabilitate. Aici și-au mani­festat interesul patru candidați; la fel și în cazul postului de manipulant bunuri la Serviciul Aprovizionare și Transport. Examenele se vor susține la Liceul cu Program Sportiv, începând cu ora 10.00, dar candidații trebuie să fie în sală până la ora 9.30.

Articole similare