vineri, 25 septembrie 2020

Masa caldă merge la Buzău către şcoli din două comune “liberale”

Ministerul Educaţiei a publicat un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea extinderii Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.

În expunerea de motive se arată că introducerea acestui program-pilot este justificată de numărul „mare de elevi în situaţie de eşec şcolar sau (care, n.r.) abandonează /părăsesc timpuriu şcoala, frecventarea şcolii fiind direct influenţată de condiţiile socio-economice şi geografice defavorabile (distanţe mari şi/sau trasee dificile de la domiciliu la unitatea de învăţământ, lipsa mesei de prânz), neputând, astfel, participa la activităţile edu­caţionale curriculare sau extracurriculare”. Iniţiatorul acestui act normativ arată că datele Eurostat privind rata de părăsire timpurie a şcolii indică pentru România o valoare de 18,1%, în anul 2017, şi 16,4% în anul 2018.

Conform proiectului de ordonanţă, până la sfârşitul anului 2020, în perioada desfăşurării activităţii didactice, preşcolarilor şi elevilor din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar, „constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 10 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoa­rea adăugată”.

Conform anexei la res­pectivul proiect de ordonanţă – pe care o puteţi găsi pe www.opiniabuzau.ro -, elevii din trei şcoli din judeţul Buzău vor beneficia de acest program. Este vorba despre Şcoala Gimnazială “Mihail Kogălniceanu” din munici­piul Buzău (căreia îi va fi alocată suma de 872.000 lei),Şcoala Gimnazială Vadu Paşii (1.03 milioane lei) şi Şcoala Gi­mna­zială Cătina (244.000 lei). De remarcat faptul că iniţiatorul proiectului de act normativ, ministrul Monica Anisie, imparţial ca tot românul, a orientat banii către două unităţi administrativ-teritoriale rurale conduse de primari liberali.

loading...
error: Content is protected !!