marți, 22 septembrie 2020

Lecţie despre siguranţa personală pentru elevii de la Şcoala 1

70 de elevi ai claselor  V – VIII din cadrul Şcolii nr. 1 („Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu” Buzău), împreună cu cadre didactice şi conducerea unităţii de învăţământ au participat joi, 16 ianuarie, la o activitate realizată de scms. Emilia Mihăilescu, ofiţer specialist din cadrul Compartimentului Analiza şi Prevenirea Criminalităţii cu scopul de a le oferi acestora „o lecţie despre siguranţa perso­nală”. Mai exact, ofiţerul de poliţie a realizat o lecţie care a vizat creşterea gradului de si­guranţă a elevilor şi perso­nalului didactic, dar şi pentru prevenirea delinc­venţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţii de învă­ţământ preuniversitar.

Nu în ultimul rând, în cadrul întâlnirii „au fost abordate aspecte privind necesitatea respectării re­gu­lilor de circulaţie, prevenirea infracţiunilor de furt, precum şi adoptarea unui comportament adecvat şi evitarea situaţiilor conflictuale, pentru ca elevii să nu fie expuşi riscului de a fi implicaţi în activităţi infracţionale sau de a deveni victime”, transmite Biroul de Presă al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Buzău.

Elevii şi ofiţerii de poliţie au analizat împreună factorii de risc infracţional şi victimal şi au dezbătut problema necesităţii creş­terii gradului de siguranţă în mediul online, dar şi a cunoaşterii şi înţelegerii comportamentului de bullying/cyberbullying.

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău vor conti­nua acţiunile ce au drept scop prevenirea implicării minorilor în situaţii de risc, în conformitate cu  Programul privind prevenirea delinc­venţei juvenile şi a victimizării minorilor şi Planul Teritorial Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în in­cin­ta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Preşcolarii, învăţaţi să recunoască comportamentele abuzive

O altă activitate preventivă, cu un format similar, însă adaptată vârstei, a avut loc cu o zi înainte de cea de la Şcoala nr. 1. Astfel, în data de 15 ianuarie, poliţişti din cadrul structurilor de prevenire şi rutieră au desfăşurat activităţi cu caracter preventiv la care au participat peste 70 de preşcolari buzoieni, cadre didactice şi părinţi.

În cadrul activităţilor desfăşurate au fost dezbă­tute aspecte punctuale cu privire la reducerea riscului de victimizare a acestora prin creşterea gradului de cunoaştere a regulilor de circulaţie rutieră şi a modalităţilor de recu­noaştere a comportamen­telor abuzive din partea adulţilor cu care intră în contact, explicate pe înţelesul lor.

Un element de noutate l-a constituit implicarea celor mai mici participanţi la trafic în activităţi interactive care au vizat recunoaşterea şi respectarea semnelor rutiere şi a semnalelor poliţistului rutier.  Mesajul instituţional a fost susţinut cu  ajutorul planşelor, machetei semaforului şi poveştilor tematice/terapeutice.

De asemenea, poliţiştii s-au adresat şi părinţilor cu sfaturi şi îndrumări, fiind subliniată importanţa abor­dării celor mici prin discuţii repetate, inclusiv pentru prevenirea furturilor din locuinţă prin creşterea gradului de cunoaştere a măsurilor de autoprotecţie pe care le pot adopta atât adulţii, cât şi copiii. Pă­rinţilor li s-a recomandat să le atragă atenţia periodic celor mici să nu deschidă uşa persoanelor străine şi să nu ofere detalii persoanelor necunoscute despre locuinţa lor.

Oamenii legii au distribuit tuturor partenerilor de dialog pliante cu sfaturi utile în vederea adoptării unui comportament res­ponsabil în societate precum şi adoptarea unor măsuri minime de protecţie în diferite situaţii.

loading...
error: Content is protected !!