Administrație

Mai puține locuri în așezăminte pentru bătrâni și persoane cu handicap

Căminul pentru Persoane Vârstnice Smeeni și Centrul de Abilitare și Reabilitare a persoanelor adulte cu dizabilități Stâlpu vor face modificări în ceea ce privește capacitatea de furnizare de servicii. Astfel, în scopul creșterii calității confortului, siguranței și calității vieții, cele două unități vor reduce numărul beneficiarilor în perioada imediat următoare.

În consecință, Căminul pentru Persoane Vârstnice Smeeni își va diminua locurile disponibile de la 42, câte sunt în prezent, până la 25, măsură justificată de Consiliul Județean prin prisma deficitului de personal de specialitate, a spațiilor de cazare, din cauza revendicării unui pavilion de către Spitalul de Boli Cronice Smeeni, dar și a spațiilor igienico – sanitare, care nu sunt conforme cu legislația in vigoare.

„Căminul pentru Persoane Vârstnice Smeeni deține Licența de Funcționare nr. 0009230 eliberată la data de 28.04.2020 și funcționează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și respectarea standardelor minime de calitate aplicabile. Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 22/23.02.2017, s-a stabilit capacitatea de furnizare de servicii sociale a căminului la un număr de 42 locuri. Ca urmare a revendicării și, ulterior, a revenirii în administrarea Spitalului de Boli Cronice Smeeni, a Pavilionului 2 (spațiu situat în clădirea principală a spitalului), pavilion ce se afla în folosința Căminului pentru Persoane Vârstnice Smeeni, administrat de către DGASPC Buzău (Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, n.r.), s-a
impus reducerea numărului de beneficiari. Începând cu luna septembrie 2020, pentru 12 dintre beneficiarii CPV Smeeni s-a optat, ca și măsură alternativă, pentru transferul acestora, etapizat, în structuri similare existente la nivelul DGASPC Buzău, și anume – CPV Alecu Bagdat, CPV Vintilă Vodă, dar și CAMS Pogoanele. În prezent, în cadrul CPV Smeeni sunt asistați un număr de 26 beneficiari care sunt cazați în Pavilionul 1 al căminului”
, se arată în proiectul de hotărâre adoptat săptămâna trecută de Consiliul Județean.

Și Centrul de Abilitare și Reabilitare a persoanelor adulte cu dizabilități va avea o capacitate redusă, iar din 50 de beneficiari, câți erau prevăzuți anterior, serviciul social cu cazare va ajunge la 40, conform proiectului Consiliului Județean. „Având în vedere corespondența purtată cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Peroanelor cu Dizabilități, în cadrul procedurii de obținere a licenței Provizorii (…) a rezultat necesitatea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al DGASPC Buzău (…) în ceea ce privește reducerea capacitații Centrului de la 50 la 40 de locuri”, se arată în justificarea Consiliului Județean Buzău. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Buzău, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Județean Buzău, este principalul furnizor de servicii sociale publice la nivel județean. Activitatea DGASPC Buzău a fost organizată în conformitate cu legislația în vigoare în domeniul protecției și promovării drepturilor copiilor și persoanelor adulte aflate în dificultate, precum și cu Standardele Minime Obligatorii implementate în baza actelor normative aplicabile de la începutul anului 2005.

DGASPC Buzău are rolul de a asigura, la nivelul judeţului Buzău, aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

Articole similare