sâmbătă, 24 octombrie 2020

Lazăr: „Incompatibilităţile şi conflictul de interese îi vor viza pe toţi cei care exercită control financiar preventiv în entităţi publice”

Miercuri, 29 ianuarie 2020, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor a avut pe ordinea de zi dezbaterea, în vederea întocmirii raportului, a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv.

„Această iniţiativă ­le­gislativă prevede extinderea regimului juridic al incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese prevăzute pentru funcţionarii publici, astfel cum acestea sunt reglementate prin Legea nr. 161/2003, asupra tuturor categoriilor de persoane desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu la nivelul entităţilor publice. Totodată, legea va fi mai restrictivă pentru a evita situaţii de incompatibilităţi sau posibile conflicte de interese”, precizează preşedintele Comi­siei pentru buget, finanţe şi bănci, deputatul social-democrat de Buzău Sorin Lazăr, într-un comunicat de presă.

Conform acestuia, proiectul a fost susţinut atât de reprezentanţii guvernului actual cât şi ai precedentului ­executiv şi a primit un raport de adoptare, votat în unanimitate de membrii prezenţi la lucrările comisiei.

loading...
error: Content is protected !!