Economic

La Buzău, până și netul e leneș

Unde avem cel mai rapid internet

Numărul de reclamații înregistrate de principalii furnizori de servicii de acces la internet, atât în punctele fixe, cât și mobile, a scăzut în anul 2021. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a anunțat că testele valide realizate anul trecut prin intermediul aplicațiilor Netograf indică faptul că au crescut vizitele medii de download la nivel național pentru internet.

Prin urmare, numărul reclamațiilor înregistrate în anul 2021 la o mie de conexiuni active pentru principalii furnizori de servicii de acces la internet la punct fix a scăzut, încadrându-se între 67 și 384, în funcție de furnizor. Și în cazul serviciilor de acces la internet mobil, numărul reclamațiilor înregistrate la o mie de conexiuni active este în scădere și se încadrează în intervalul 2-19.

Testele efectuate de utilizatori pe platforma Netograf arată că în anul 2021 viteza medie de download la nivel național pentru internetul fix a crescut cu aproape 40 la sută față de anul 2020, până la 259,8 Mbps, în timp ce viteza medie de upload a înregistrat o creștere aproximativă de 60 la sută, ajungând la 179,1 Mbps.

Datele înregistrate prin intermediul platformei informatice Netograf referitoare la vitezele de transfer se corelează cu tendința generală rezultată din raportările de date statistice ale furnizorilor de comunicații electronice, care indică o creștere cu 15 la sută față de anul precedent a numărului conexiunilor de foarte mare viteză (cel puțin 100Mbps) la puncte fixe.

Viteza medie de download pentru conexiunile de internet fix variază de la un județ la altul, între 65,1 Mbps (Mehedinți) și 249,6 Mbps (Harghita). În Buzău, viteza medie pentru conexiunile la internet fix, de 110,6 Mbps, este mică în comparație cu media națională.

În ceea ce privește conexiunile de internet mobil, viteza medie de download variază între 15,7 Mbps (Vâlcea) și 56,4 Mbps
(Vrancea). La acest capitol Buzăul a stat mai bine în 2021, viteza medie de descărcare pentru internetul mobil fiind de 15,9 Mbps.

Viteza medie de upload pentru conexiunile de internet fix a fost cuprinsă între 51 Mbps (Sălaj) și 181,2 Mbps (Harghita), iar pentru conexiunile de internet mobil, între 5,5 Mbps (Buzău) și 16,2 Mbps (Vrancea).

În anul 2021, în Buzău a fost înregistrată cea mai mică viteză de upload pentru conexiunile de internet mobil de la nivelul întregii țări, numărul de teste valide pentru conexiunile mobile fiind de 385 pe Buzău.

Rezultatele testelor efectuate de utilizatori pe platforma Netograf indică o viteză medie de download la nivel național pentru internetul mobil de 30,3 Mbps, în crestere cu 25 la sută față de anul trecut, respectiv o viteză medie de upload de 10,6 Mbps pentru internetul mobil la nivel național pe parcursul anului 2021, păstrându-se constantă față de 2020.

Cât despre întârzierea de transfer a pachetelor de date pentru internet fix, anul trecut, Buzăul s-a aflat printre județele cu cele mai mari întârzieri. Concret, întârzierile au fost de 33,7 milisecunde (ms). Același lucru s-a întâmplat și în cazul internetului mobil; întârzierile au fost de 59,5 ms, Buzăul fiind tot în coada clasamentului. La polul opus, cele mai puține întârzieri la transferul pachetelor de date pentru internet mobil au fost înregistate în Dâmbovița – 38,4 ms. Întârzierea de transfer al pachetelor de date reprezintă intervalul de timp, calculat în milisecunde, dintre momentul în care primul bit al pachetului trece în linia de acces a echipamentului terminal-sursă spre serverul de test și momentul în care ultimul bit al aceluiași pachet revine de la serverul de test la echipamentul terminal-sursă. Întârzierea de transfer influențează în mare măsură aplicațiile/serviciile de VoIP și Gaming (jocurile online) și în mai mică măsură aplicațiile/serviciile de browsing (text sau media), de descărcare de fișiere, streaming-ul media și tranzacțiile.

Întârzierea de transfer al pachetelor de date medii a înregistrat valori cuprinse între 39,9 și 51 ms pentru furnizorii de servicii de acces la internet la punct mobil în anul 2021. Comparând valorile înregistrate în anul 2021 cu cele din anul 2020, se poate observa o îmbunătățire a calității serviciilor de internet la punct mobil, întârzierile medii calculate pentru 2021 fiind mai mici decât cele calculate pentru anul 2020 în cazul tuturor celor patru furnizori (Orange, RCS&RDS, Telekom și Vodafone).

Variația întârzierii de transfer al pachetelor de date reprezintă diferența, calculată în milisecunde, între întârzierile de transfer realizate de două pachete de test consecutive. În general, variația întârzierii de transfer este relevantă în special pentru aplicațiile/serviciile de VoIP și gaming (jocurile online), mai puțin pentru aplicațiile/serviciile de browsing (media) și aproape deloc pentru cele de browsing (text), descărcare de fișiere, streaming media și tranzacții.

Întârzierile de transfer al pachetelor de date medii înregistrate pe parcursul anului 2021 în rândul primilor cinci furnizori de servicii de acces la internet la punct fix se situează în intervalul 9,5 – 22 ms pentru conexiunile prin cablu și 18,1 – 29,5 ms pentru conexiunile de tip WiFi. Din motive ce țin în principal de componenta radio a conexiunilor WiFi, se constată că sunt mai lente conexiunile de tip WiFi decât cele de pe cablu. Comparând valorile înregistrate în anul 2021 cu cele din anul 2020, se poate observa o îmbunătățire a calității serviciilor de internet la punct fix pentru conexiunile prin cablu, întârzierile medii calculate pentru 2021 fiind mai mici decât cele calculate pentru anul 2020 în cazul tuturor celor cinci furnizori. În cazul întârzierilor medii calculate pentru conexiunile WiFi, nivelul de calitate s-a menținut constant în anul 2021 față de anul 2020. Întârzierea de transfer medie a înregistrat valori apropiate de la un semestru la altul, pentru același furnizor, atât pentru conexiunile prin cablu, cât și pentru cele de tip WiFi.

Cum stăm la capitolul de instalare a serviciior

Termenele de furnizare a serviciului de acces la internet asumate de furnizori nu s-au modificat față de valorile asumate în anul 2020.

Deși termenul asumat de către furnizori este unul larg, soluționarea cererilor de furnizare a serviciului pentru 20 la sută, 50 la sută şi 80 la sută dintre acestea se realizează, în general, mult mai rapid decât prevede termenul asumat prin contract.

Durata în care se încadrează 20 la sută din cel mai rapid soluționate cereri de furnizare a serviciului de acces la internet la punct fix pentru cei cinci furnizori considerați este cuprinsă între 1 și 3 zile, cu o valoare de 3 zile doar pentru RCS&RDS (această valoare reprezentând un procent mai mic de 5 la sută din valoarea asumată de 90 de zile), restul înregistrând valori de o zi.

Durata în care se încadrează 50 la sută din cel mai rapid soluționate cereri de furnizare a serviciului de acces la internet la punct fix pentru cei cinci furnizori considerați este cuprinsă între 1 și 7 zile, cu o valoare maximă de 7 zile doar pentru RCS&RDS, această valoare reprezentând un procent mai mic de 10 la sută din valoarea asumată de 90 de zile. De asemenea, durata în care se încadrează 80 la sută din cel mai rapid soluționate cereri de furnizare a serviciului de acces la internet la punct fix pentru cei 5 furnizori considerați este cuprinsă între 1 și 19 zile, cu o valoare maximă de 19 zile doar pentru RCS&RDS, pentru primul semestru al anului 2021, această valoare reprezentând un procent mai mic de 25 la sută din valoarea asumată de 90 de zile.

Comparând valorile parametrilor din 2021 cu cele din anul 2020, se poate observa, în general, o tendință de scădere a termenului de instalare înregistrat de furnizori, în special în ceea ce privește durata în care se încadrează 80 la sută din cel mai rapid soluționate cereri de furnizare a serviciului de acces la internet la punct fix. Toți furnizorii au soluționat peste 97,7 la sută din cereri în termenul asumat prin contract.

Reclamații mai puține

Numărul reclamațiilor înregistrate în anul 2021 la 1.000 de conexiuni active pentru primii cinci furnizori de servicii de acces la internet la punct fix se încadrează în intervalul 66-384. În general, în rândul acestor furnizori, numărul de reclamații înregistrate la 1.000 de conexiuni active a scăzut în anul 2021 față de valorile din anul 2020. În ceea ce privește furnizorii de servicii de acces la internet la punct mobil, numărul reclamațiilor înregistrate în anul 2021 la 1.000 de conexiuni active se încadrează în intervalul 2,3-18,7.

În general, numărul reclamațiilor la 1.000 de conexiuni active pentru internet mobil este mult mai mic decât în cazul internetului fix.

Comparând cu valorile înregistrate în 2020, doar doi furnizori au înregistrat creșteri pe un singur semestru, în cazul celorlalți furnizori înregistrându-se îmbunătățiri privind acest parametru.

 

Articole similare