Economic

ITM, bilanțul sancțiunilor în primul semestru al anului

Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău a efectuat acțiuni de control în Semestrul I al acestui an, principalul obiectiv fiind verificarea modului în care angajatorii respectă preve­derile legislației în vigoare în domeniul rela­țiilor de muncă.

Astfel, inspectorii ITM au efectuat 566 de controale la agenți economici din județul Buzău, în urma cărora au fost sancționați 71 de angajatori și s-au aplicat 86 de sancțiuni contravenționale, dintre care 30 de amenzi în cuantum de 797.000 lei și 56 de avertismente.

Au fost dispuse 1.325 de măsuri cu termene precise de realizare pentru remedierea neconformită­ților constatate de inspectorii de muncă.

Munca nedeclarată a devenit un fenomen la Buzău, chiar și în această perioadă de pandemie. În urma controalelor pe care le-au efectuat inspectorii ITM Buzău, în primul semestru al anului în curs au fost identificați 24 de angajatori care nu au încheiat cel târziu în ziua anterioară începerii activității în formă scrisă contract individual de muncă, prin consimță­mântul părților, pentru fiecare persoană primită la muncă, fie nu au transmis elementele contractelor de muncă în registrul general de evidența salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității, fie au primit la muncă persoane care aveau contractul individual de muncă suspendat sau au primit la muncă persoane în afara programului de lucru stabilit în cadrul unui contract de lucru parțial.

Chiar dacă sunt efectuate controale în fiecare lună pentru a diminua acest fenomen, 51 de persoane au fost identificate prestând ,,muncă la negru” și au fost aplicate 27 de sancțiuni, dintre care 21 în cuantum de 770.000 lei și 6 avertismente. Doar în luna iunie au fost depistate cinci persoane care prestau muncă nedeclarată și au fost aplicate trei amenzi în cuantum de 100.000 de lei. În luna iunie au fost efectuate 86 de controale și au fost a san­c­ționați nouă angajatori prin 11 sancțiuni contra­ven­ționale. Este vorba despre cinci amenzi în cuantum de 103.000 lei și șase avertismente.

,,S-au dispus 30 de măsuri obligatorii specifice fiecărei constatări: de primire la muncă a unei persoane numai după înche­ierea în forma scrisă a contractului individual de muncă în regis­trul general de evidența salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității, de a nu primi la muncă un salariat în perioada în care acesta are contractul de muncă suspendat, de a nu primi la muncă un salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial”, se precizează în comunicatul de presă al ITM Buzău.

Cele mai întâlnite deficiențe pe care le-au constatat inspectorii de muncă au fost neîncheierea în forma scrisă a contractului  individual de muncă anterior începerii activității, transmiterea cu întârziere a elementelor contractului individual de muncă, a suspendărilor, reluărilor de activitate în REVISAL, neplata drepturilor salariale și neîndeplinirea măsu­rilor dispuse de inspectorii de muncă prin actele de control.

De asemenea, reamin­tim că în perioada 9-16 iunie s-a desfășurat o campanie națională la angajatorii care desfășoară acti­vitate în domeniul construc­țiilor. Au fost controlați 22 de agenți economici și doi angajatori au fost sanc­ționați contravențional cu o amendă de 80.000 de lei pentru primirea la muncă a unui număr de patru persoane care nu au încheiat în formă scrisă contract de muncă. De asemenea, un angajator a fost sancționat pentru încălcarea altor prevederi legale ale Codului Muncii și a primit o amendă de 1.500 lei. În total, inspectorii de muncă au dispus 29 de măsuri pentru neconformitățile constatate în urma controalelor din luna iunie.

Articole similare