Educație

Întâlnire regională pe tema învățământului profesional și tehnic

Joi, 11 mai 2023, la Consiliul Județean Buzău, a avut loc întâlnirea de lucru a Consorțiului Regional pe Regiunea Sud–Est, organizată de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Buzău.

Întâlnirea de lucru a avut ca temă „Îmbunătățirea calității învățământului profesional și tehnic prin optimizarea implicării structurilor de parteneriat social”. În cadrul întâlnirii au fost analizate tendințele învățământului profesional și tehnic la nivel regional și local, dar și provocările pentru următoarea perioadă și s-au propus soluții de îmbunătățire a funcționării parteneriatului social la nivel regional și local.

Structurile parteneriale, constituite la nivel regional și local, au ajuns la concluzia că „au un rol important în creșterea calității educației, iar activitățile derulate contribuie la armonizarea strategiilor, politicilor și a acțiunilor concrete în domeniul formării profesionale cu cerințele mediului economic la nivel regional, județean și local”.

Consorțiul Regional este o structură partenerială consultativă fără personalitate juridică, care funcționează la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare și sprijină Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) și Inspectoratele Școlare Județene în scopul creșterii contribuției educației și formării profesionale la dezvoltarea regională.

La ședința de lucru organizată la Buzău, au participat membrii Consorțiului Regional din Regiunea Sud–Est, format din profesoara Luminița TURCU (coordonator regional CNDIPT, regiunea de Sud–Est), Mirela CHIVU (Agenția de Dezvoltare Regională Sud–Est), iar din partea Inspectoratului Școlar Județean Buzău, profesoara Daniela PALCĂU (inspector școlar general) și profesoara Elena IORDACHE (inspector școlar pentru Învățământ profesional și tehnic). Au mai participat reprezentanți ai Inspectoratelor Școlare Județene din Brăila, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea, reprezentanți ai Consiliilor Județene și Agențiilor Județene de Ocupare a Forței de Muncă din regiune, reprezentanții Universităților „Dunărea de Jos” Galați și „Ovidius” Constanța și operatori economici, patronate și sindicate din Regiunea Sud-Est.

Articole similare