luni, 18 ianuarie 2021

Inspectorii de muncă au dat opt amenzi în domeniul construcţiilor

Inspectorii de muncă buzoieni au desfăşurat 51 de acţiuni de control în cadrul unei Campanii Naţionale de verificare a firmelor din domeniul construcţiilor şi a atelierelor auto. În cadrul acestei campanii, Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău a efectuat controale pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi pentru verificarea modului în care angajatorii care îşi desfăşoară activitatea şi îşi respectă obligaţiile de a implementa, pe baza principiilor generale de prevenţie, măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din aceste domenii de activitate.

„Având în vedere că, în ultimele două luni, au fost închise şantierele temporare şi mobile de construcţii, precum şi faptul că odată cu instituirea stării de alertă s-au reluat activit­ăţile în aceste şantiere, în perioada 18-23 mai, ITM Buzău a verificat modul în care angajatorii ­res­pectă legislaţia privind relaţiile de muncă, precum şi condiţiile de securitate şi sănătate în muncă a angajaţilor. Au fost verificate firmele care desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor, dar şi angajatori al căror domeniu de activitate este întreţinerea şi repararea autovehiculelor. Campania a urmărit ­dimi­nuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea obligaţiilor privind relaţiile de muncă, în special privind munca nedeclarată, dar şi de implementare, pe baza principiilor generale de pre­venţie, a măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţiei lucrătorilor din cele două domenii, precum şi luarea măsurilor specifice pentru limitarea răspândirii COID-19”, explică Cecilia Manolescu, inspectorul şef al ITM Buzău.

Inspectorii de muncă au  constatat în această campanie că în cele mai multe cazuri se respectă legislaţia în vigoare, dar la nouă angajatori au identificat mai multe deficienţe, între care şi şapte persoane care prestau muncă nedeclarată. Cei nouă angajatori au primit 14 sancţiuni contravenţionale, opt amenzi în cuantum de 146.000 de lei şi şase avertismente. Printre deficienţele constatate se numără neîn­cheierea contractului indivi­dual de muncă în ziua anterioară începerii activităţii; netransmiterea la timp a contractelor individuale de muncă în registrul de evidenţă a salariaţilor; transmiterea eronată a ele­mentelor contractelor indi­viduale de muncă în REVISAL; neres­pectarea dispoziţiilor pri­vind timpul de muncă şi odihnă; dosare de personal incomplete.

Inspectorii de muncă au dispus, în urma controalelor, 74 de măsuri obligatorii de remediere a neconformităţi­lor constatate, cu termene precise de conformare. Angajatorii vor informa, în scris, ITM Buzău, cu privire la modul în care au fost remediate deficienţele constatate în timpul controlului şi menţio­nate în procesele verbale de control încheiate.

loading...
error: Content is protected !!