Administrație

Înființarea serviciului Salvamont Buzău prinde contur

Înființarea și organizarea Serviciului Public Județean Salvamont Buzău e tot mai aproape de realitate, iar comisia de specialitate constituită în cadrul Consiliului Județean a elaborat documentația care stabilește modul de organizare și funcționare a structurii. În prezent, activitatea de intervenție montană este acoperită de Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Neron Lupașcu”, în baza unor convenții de colaborare încheiate cu Consiliul Județean.

Motivul pentru care acest serviciu nu a fost înființat până în prezent la Buzău este impactul financiar major, deoarece finanțarea înființării și funcționării serviciului se asigură integral de la bugetul județului Buzău, „supus la numeroase constrângeri financiare”, după cum se precizează într-un proiect de hotărâre al Consiliului Județean.

Cu toate acestea, legea stabilește obligația consiliilor județene în a căror rază administrativ-teritorială se află trasee montane și/sau pârtii de schi să organizeze astfel de servicii care coordonează activitatea de prevenire a accidentelor montane și de salvare în munți a persoanelor accidentate și a bolnavilor. În caz contrar, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei. Mai mult decât atât, obligația legală imperativă se corelează cu acreditarea Ținutului Buzăului ca Geoparc UNESCO, a obligativității identificării și omologării traseelor turistice din arealul județului Buzău.

Cum va fi organizat Salvamont Buzău

Formația de salvare montană de la Buzău va fi alcătuită din minimum șase membri salvatori montani, iar unul dintre aceștia va fi ales șef de formație. Pentru ca o persoană să aibă calitatea de salvator montan, aceasta trebuie să îndeplinească mai multe condiții, printre care, vârsta de cel puțin 18 ani, lipsa antecedentelor penale, o stare de sănătate corespunzătoare confirmată prin fișa medicală, parcurgerea formelor de pregătire profesională și efectuarea unui stagiu de aspirantură, stabilite de Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România, precum și promovarea examenului de atestare în profesie organizat de aceeași Asociație.

Perioada minimă de pregătire profesională este de doi ani și va fi realizată în centre Salvamont acreditate ca furnizori de formare profesională pentru stagiul de aspirant/debutant/avansat, timp de minimun 360 de ore. Candidatul va parcurge cele trei etape de formare și, în funcție de nivelul de cunoștințe deținute și a celor acumulate pe plan local în cadrul echipei Salvamont în a cărei evidență se află și în cadrul Centrului de formare profesională Salvamont, va putea să participe la formele de evaluare și atestare organizate la nivel național, structurate pe două etape – de vară și de iarnă, organizate pe nivele: salvator montan aspirant, debutant și avansat.

În urma absolvirii acestor etape de evaluare, candidatul va obține diploma de calificare în profesia de salvator montan, certificatul de competențe și atestatul profesional, documente care îi confirmă competențele de practicare a acestei profesii, ca angajat sau ca voluntar, în cadrul unei echipe de salvare montană. Totodată, salvatorii montani au obligația de a participa, la intervale stabilite de Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România, la examene de reatestare prin care li se va reconfirma dreptul de liberă practică în profesia de salvator montan. Neparticiparea sau nepromovarea examenelor prevăzute de reatestare la fiecare trei ani duce la pierderea dreptului de liberă practică în profesia de salvator montan.

După înființarea serviciului, va fi necesară încheierea de parteneriate cu diverse instituții publice sau consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale din arealul deservit, precum Direcția Silvică Buzău, Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Buzău, fondurile de vânătoare din areal și pensiunile turistice din zona montană. Cât privește sediul Salvamont Buzău, atât primăria comunei Siriu, cât și a orașului Pătârlagele, au oferit autorităților spații gratuite, care urmează să fie evaluate, pentru a se stabili dacă sunt adecvate acestui tip de activitate.

După înființarea serviciului, vor fi etape organizatorice prealabile funcționării la parametrii minimi, iar în bugetul pe anul 2023 este prevăzută o sumă de 700.000 lei pentru a acoperi, parțial, organizarea funcționării serviciului (achizițiile dotărilor minime, angajări și formare personal de intervenție etc.). Echipa de salvatori va fi dotată cu instrumentar medical, medicamente, materiale sanitare și cu materiale pentru intervenție, salvare și transport al bolnavilor și turiștilor accidentați în zona montană.

Articole similare