Economic

Încă o comună cadastrată integral din fonduri europene

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară (OCPI) Buzău a finalizat lucrările de cadastru general în comuna Pietroasele. Proprietarii celor peste 7.700 de imobile vor primi noile carți funciare în perioada următoare, transmite Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI). Lucrările s-au desfașurat în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF), documentele fiind eliberate gratuit pentru cetățeni. Finanțarea a fost asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020. Pietroasele este cea de-a treia unitate administrativ-teritorială (UAT) din județul Buzău cadastrată integral din bani europeni. Cărțile funciare pentru cele 7.755 de imobile din comuna Pietroasele, vor fi înmânate autorităților locale, care le vor distribui proprietarilor în săptămânile următoare.

„18 UAT din județul Buzău beneficiază de finanțare europeană pentru realizarea cadastrului general. În trei dintre acestea înregistrarea sistematică a imobilelor a fost finalizată (Cilibia, C.A. Rosetti Pietroasele), iar în alte 13 UAT-uri (Cochirleanca, Gălbinași, Merei, Pietroa­sele, Poșta Câlnău, Vadu Pașii, Smeeni, Săhăteni, Ulmeni, Stâlpu, Țintești, Valea Râmnicului și Grebanu) sunt în derulare lucrări de cadastru general”, a precizat directorul OCPI Buzău, Elena Viorica Florescu.

Din totalul celor 87 UAT din județul Buzău, șase sunt cadastrate integral  (Cilibia, C.A. Rosetti, Pietroasele, Glodeanu Sărat, Luciu și Mărăcineni), iar în alte 59 de UAT din județul Buzău se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor din cadrul PNCFF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.

ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, inclus în Axa prioritară 11 din POR 2014-2020. Proiectul completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 – cofinanțare de la bugetul de stat.

Articole similare