Economic

Grupul Electrica modernizează rețelele electrice din județul Buzău cu bani de la Banca Europeană de Investiții

Banca Europeană de Investiții a încheiat un acord de împrumut de 120 de mili­oane de euro cu Distribuție Energie Electrică România S.A. (DEER), filiala de distribuție a energiei electrice a Grupului Electrica, bani ce vor fi folosiți pentru mo­der­nizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice.

Împrumutul de 120 de milioane a fost oferit pe o perioadă de 15 ani și va finanța până la 75 la sută din investițiile eligibile identificate de DEER. Acesta depășește limita normală de finanțare de 50 la sută a BEI și reflectă un angajament sporit în regiunile care beneficiază de Fondul de Modernizare în cadrul pachetului de tran­ziție energetică al BEI.

Investiția are ca obiectiv modernizarea distribuției  energiei electrice, va redu­cere pierderile de energie și va îmbunătăți fiabilitatea generală a rețelei în Prahova, Dâmbovița, Buzău, Brăila, Galați, Vrancea, Brașov, Mureș, Covasna, Harghita, Sibiu, Alba, Cluj, Sălaj, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Bihor și Satu Mare. „Extinderea investițiilor în distribuția energiei este crucială pentru îmbunătățirea fiabilității rețelei, valorificarea potențialului energiei regenerabile din România și contribuția la tranziția e- nergetică a Europei. Salut sprijinul Băncii Europene de Investiții în valoare de 120 de milioane euro pentru investițiile în energie din România și noul lor parteneriat cu Grupul Electrica”, a declarat Virgil-Daniel Po­pescu, ministrul  Energiei.

Grupul Electrica anunță că urmărește în mod activ opțiuni pentru diversificarea surselor sale de finanțare, având în vedere oportunitățile de dezvoltare a afacerii și planul ambițios de investiții: ,,Pe segmentul de distribuție, Grupul Electrica se angajează să realizeze investiții care îmbunătățesc performanța operațională, îmbunătățesc calitatea serviciilor și optimizează costurile pentru consumatorul final, des­chizând calea pentru o rețea mai inteligentă în România. Primul împrumut de 120 de milioane de euro, parte a unei facilități de 210 milioane de euro convenite cu Banca Europeană de Investiții, va ajuta Electrica să satisfacă mai bine nevoile de energie ale celor 3,8 milioane de clienți ai noștri în anii următori și să sprijine tranziția verde în România”, a declarat Corina Popescu, CEO Electrica.

Modernizarea distribuției va permite conectarea a peste 180.000 de clienți noi și integrarea pe termen lung a energiei regenerabile în România. Mai mult, implementarea controalelor inteligente va contribui la o o­perare mai eficientă a rețe­lei. Noua investiție în re­țeaua Electrica, susținută de BEI, va spori furnizarea de energie modernă și fiabilă la prețuri accesibile (ODD 7), va sprijini o creș­tere economică incluzivă și durabilă (ODD 8) și acțiunile climatice (ODD 13). Din 1991, Banca Europeană de Investiții a acordat finanțări de peste 1,2 miliarde de euro pentru investiții în energie în România.

Banca Europeană de Investiții (BEI) este instituția de creditare pe termen lung a Uniunii Europene deținută de statele sale membre. Aceasta pune la dispoziție finanțări pe termen lung pentru investiții solide, pentru a contribui la atingerea obiectivelor politicii UE.

 

Articole similare