Actualitate

Fundația Comunitară Buzău lansează sondajul „Votează pentru ce proiect major vrei să facem campanie în județul Buzău!”

Fundația Comunitară Buzău, parte a unui proiect finanțat cu fonduri norvegi­ene, a inițiat un dialog cu autoritățile locale și cu repre­zentanți ai diferitelor domenii de interes din societatea buzoiană pentru  a stabili  modalități de colaborare în vederea reali­zării unor obiective comunitare majore, de interes pentru cât mai mulți cetățeni din județ.

„Noi am avut întâlniri și discuții, focus grupuri, cu oameni cheie, cu oameni din diferite domenii precum autorități locale, business, ONG, învățământ, e­ducație, sănătate și i-am adus la aceeași masă. Am inițiat discuții în jurul unor subiecte și, în urma acestor discuții, s-au desprins unele concluzii. În urma acestor discuții s-au conturat câte­va domenii care par a fi de interes pentru toți acești actori importanți ai societății civile locale”, spune Narcisa Dumitru, repre­zentant al Fundației Comunitare Buzău.

În plus, Fundația Comunitară, pe lângă obiectivele rezultate în urma acestor sesiuni de discuții cu partenerii instituțio­nali, adaugă o componentă civilă proiectului, în sensul că se adresează și buzoienilor care doresc să-și spună părerea în legătură cu domeniile de interes identificate, îndemnându-i să completeze un chestionar care poate fi accesat la adresa https://bit.ly/PrioritatiBuzau.

Astfel, buzoienii sunt invitați să voteze dintr-o listă de priorități majore proiectele despre care cred că sunt foarte necesare.  Lista pe care o propune Fundația Comunitară – res­pectiv „Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde”, „Colectarea și managementul deșeurilor”, „Creșterea calității spațiului verde și amenajarea  de noi spații verzi”, „Program de promovare a sportului”, „Program de suport pentru instituțiile din domeniul cultural”, „Sprijiniți școlile profesionale”, „Dezvoltarea de strategii în turism și ma­nagement de destinație”, „Creșterea implicării cetă­țenești”, „Proiecte de buge­tare participativă la nivel județean și local” – este rezultatul unor documentări, consultări și dezbateri cu grupuri civice, experți, tehnicieni din administrația publică și din societate.

„Lansăm prin acest sondaj și un nou mod de lucru pentru administrațiile locale: nevoile cetățenilor trebuie să se afle cât mai sus în agenda decidenților publici, iar transparența și prioritizarea investițiilor în funcție de nevoi reale să fie regula. Este un exercițiu pentru cetățeni, pentru a vedea că, prin implicare, cu plan, cu aliați, cu consultare, lucrurile se pot schimba. Este un exercițiu și pentru administrațiile locale în consultarea cetă­țenilor atâta timp cât deciziile de investiții au la bază nevoi și priorități ale cetățenilor. Acest sondaj ne va arăta și ceea ce vor cetățenii și consideră important și urgent, în județul lor, și modul în care bugetul local este investit”, transmit reprezentanții Fundației Comunitare Buzău.

Buzoienii sunt invitați la vot până pe 15 august

Prin votul lor, buzoienii pot aprecia proiectele cu calificative între 1 și 5 fiecărei priorități/obiectiv/inițiativă din listă, 1 însemnând că proiectul nu este prioritar, în timp ce 5 reprezintă prioritate maxi­mă. Sondajul este lansat concomitent și în alte patru orașe din țară: București, Timișoara, Reșița și Râmnicu Vâlcea. Proiectelor care vor ieși în topul listei, după voturile buzoienilor, li se vor crea planuri de acțiune și vor fi susținute în fața administrației locale de către organizații și cetățeni activi ai județului.

Toate acestea sunt posibile datorită proiectului „Activism civic în practică – sprijin pentru cetățenii activi în susținerea unor servicii publice eficiente și transparente la nivel local”, derulat de Centrul Român de Politici Europene, în parteneriat cu Fundația Comunitară Vâlcea, Fundația Comunitară Banatul Montan și Fundația Comunitară Timișoara cu spriji­nul financiar Active Citizens Fund – Romania, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Articole similare