Educație

FOTO | Trei granturi Erasmus+, la Liceul „Alexandru Marghiloman”, în perioada de pandemie

Liceul „Alexandru Mar­ghiloman” beneficiază, în această perioadă, de trei granturi Erasmus+. Este vorba despre „Entrepreneurial skills in the world of business”, „All women Around the World, Unite!” și „Game Literacy and Learning”, proiecte finanțate de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, Acțiunea KA2, Schimb de bune practici, prin Agenția Națională de Programe Comunitare și Dezvoltare Profesională. În aceste proiecte, liceul buzoian are parteneri licee din Italia, Ungaria, Bulgaria, Macedonia de Nord, Slovacia, Portugalia și Turcia.

Proiectul „Entrepreneurial skills in the world of business” este de natură să faciliteze inserția elevilor pe piața muncii sau în lumea afacerilor la puțin timp după absolvire, printr-o abordare practică, menită să le ofere o idee exactă ­des­pre posibilitățile, limitele și cerințele lumii reale de afaceri. „Acesta urmărește dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale, a gândirii critice și a posibilităților creatoare, de marketing, alcătuirea unui start-up plan pentru o afacere pentru tineri care să ducă la lărgirea orizontului de cunoaștere, la perceperea mai complexă și mai largă a realității culturale, financiare și antreprenoriale europenea”, precizează directorul liceului, Lenuța Pîrlog.

Gazdă în proiectul „Entrepreneurial skills in the world of business”

În luna noiembrie a ­anu­lui trecut a avut loc o întâl­nire a elevilor și cadrelor didactice buzoiene cu parte­nerii din străină­tate, în cadrul proiectului Erasmus+ „Entrepreneu­rial skills in the world of business”. Reuniunea de proiect de la Buzău a inclus participarea invitaților la curriculumul școlar, ateliere de lucru, simpozioane și conferințe online, prezen­tarea țării noastre și a sistemului de învățământ. De asemenea, în cadrul proiectului, Liceul „Alexandru Marghiloman” a prezentat partenerilor municipiul Buzău, iar cadrele didactice și elevii le-au fost ghizi pe timpul vizitelor făcute în municipiu și în excursii te­ma­tice la Vulcanii Noroioși, la castelul Peleș, ocazii cu care au fost prezentate cultura și tradițiile locale.

Întâlnirea a fost un succes, ne spune directorul adjunct al liceului, Nadia Florentina Popescu: „Pu­tem afirma că această întâlnire a fost un succes atât din punctul de vedere al temelor pregătite și prezentate, precum și al simbiozei create între elevii români și musafirii lor, lacrimile acestora de la finalul întâlnirii reprezen­tând o dovadă grăitoare în acest sens”.

La rândul ei, profesorul Carmen Sin, coordonatorul de proiecte în cadrul Liceului Teoretic „Alexandru Marghiloman”, a subliniat existența punctelor comune în ceea ce privește temele și conținuturile care facilitează cooperarea între unități de învățământ din diferite școli europene.  „Scopurile generoase și îndrăznețe ale proiectelor sunt de a demonstra că este posibilă armonizarea curriculumurilor din 15 țări europene: există teme și conținuturi comune, acestea pot fi abordate din diferite perspective, se poate coopera la nivel european în activitatea didactică de zi cu zi, iar această cooperare conduce la rezultate de înaltă calitate, demne de a fi împăr­tășite cu toți profesorii europeni interesați. Deși programele noastre școlare și viziunile asupra sistemului educațional diferă în mod vizibil de la țară la țară, există aspecte ­ge­nerale comune, iar noi considerăm că putem coopera și studia acest teren comun, demonstrând că exi­stă elevi și profesori fără frontiere, iar singurul scop viabil al educației oferite de orice școală europeană este calitatea acesteia”, a afirmat profesorul Carmen Sin.

Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale la „Marghiloman”

În perioada septembrie – decembrie 2021, o echipă formată din profesorii Lenuța Pîrlog, directorul liceului și Carmen Sin, coordonatorul proiectului, a reprezentat Liceul Teore­tic ,,Alexandru Marghiloman” la întâlnirea din cadrul proiectului Erasmus+ KA2 „Entrepreneurial skills for world of business”, desfășurată în Potenza (Italia), alături de elevi și profesori din Turcia, Macedonia și Bulgaria.

Proiectul se va derula pe o perioadă de doi ani, timp în care elevii din cele cinci țări implicate vor prezenta un curriculum vitae european, un plan de afaceri, un start-up plan, vor fi antrenați, vor lucra în echipe multiculturale pe teme legate de carieră, de meseriile care sunt acum actuale și piața muncii le are în vedere, simulând diferite profesii legate de profilul și competențele dezvoltate în anii de liceu.

Situația istorică a femeii din trecut până în prezent

O altă echipă, având alături cadrele didactice Adriana Anghel și Luminița Ionescu, a participat la primele mobilități din  alte  două proiecte europene. Este vorba despre „All women Around the World, Unite!” și „Game Literacy and Learning”.

În proiectul „All women Around the World, Unite!”, elevii au documentat și au prezentat situația istorică a femeii din trecut până astăzi. Ei au oferit exemple realizând  și studii de caz despre femei de succes, dar și despre femei care au fost agresate, verbal sau non-verbal.

Elevi ai Liceului Teoretic „Alexandru Marghiloman”, împreună cu profesorii Carmen Sin și Luminița Ionescu,  au participat,  în perioada 8-12 noiembrie 2021, la prima întâlnire cu tineri din liceele din Portugalia, Turcia și Slovacia, în cadrul proiectului Erasmus+ „Game Literacy and Learning”, care s-a desfășu­rat la Spojena Schola din Bratislava (Slovacia). Experiența a fost de neuitat, spun reprezentanții liceului buzoian, deoarece participanții la proiect au des­coperit atracțiile unei țări necunoscute lor, cu o istorie și o civilizație demne de studiat.

Elevii buzoieni au avut parte de activități diverse care au favorizat schimbul de experiențe de învățare și de viață. Ei au vizitat obiective turistice de mare ­va­loare pentru cultura europeană. În cea de-a patra zi a întâlnirii, vizitatorii au avut parte de un spectacol de modă prezentat de liceul gazdă în sala de sport și au participat la jocuri inte­ractive online pe platformele Quizz și Kahoot, în care și-au exersat cunoștințele despre cultura și civilizația statelor membre ale Uniunii Europene. Profesorul Carmen Sin a susținut o lecție demon­strativă în care a implicat toți participanții la proiect. S-au atins, astfel, spun cadrele didactice buzoiene, „cele mai importante obiective ale tuturor proiectelor internaționale: îmbunătățirea abilităților de exprimare în limba engleză, implementarea și consolidarea relațiilor de prietenie între adolescenții europeni, schimbul de experiențe de învățare bazate pe practica școlară, care să întâmpine cerințele societății actuale”.

Ziua a cincea a venit pentru participanții la proiect cu o altă surpriză, deoarece s-au constituit ateliere de lucru pentru exersarea modellingului, artei sculpturii în lut și lemn și a picturii. „Aceasta a fost și cea mai dificilă zi dintre toate, deoarece elevii și-au luat la revedere, privind însă cu optimism spre următoarea întâlnire din cadrul acestui proiect, când pașii îi vor purta spre țara vecină, Bulgaria”, mai spune profesorul Carmen Sin.

Articole similare