sâmbătă, 11 iulie 2020

FOTO | Proiect european privind managementul calităţii serviciilor, finalizat de Primăria Buzău

Vineri, 6 martie, la sediul Primăriei Buzău a avut loc conferinţa de presă privind finalizarea proiectului “Implementarea managementului calităţii serviciilor furnizate de Municipiul Buzău”, proiect finanaţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, care a debutat pe 16 octombrie 2018.

Proiectul, în valoare totală de 398.765,85 lei, a avut ca obiectiv general implementarea unui sistem unitar pentru managementul serviciilor furnizate de către Municipiul Buzău şi pentru managementul comunicării, care să asigure optimizarea proceselor de lucru şi creşterea serviciilor prestate pentru cetăţeni şi mediul de afaceri. În cadrul proiectului au fost ­ela­borate procedurile de lucru pentru managementul calităţii şi performanţei serviciilor furni­zate de Municipiul Buzău, parte integrantă al sistemului de management al calităţii ISO 9001, care vor permite asigurarea unei abordări unitare şi eficiente a tuturor proceselor aferente şi integrarea acestora în sistemul general de management al calităţii. De asemenea a mai fost implementat un sistem informatic-suport pentru procedurile de lucru ce eficientizează activitatea.

Tot în cadrul proiectului a avut loc o sesiune de instruire cu o durată de trei zile privind extinderea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului primă­riei pentru utilizarea sitemului informatic şi asigurarea eficientă a managementului serviciilor.

loading...
error: Content is protected !!